Gå til indhold

Bred aftale om fordeling af midler til forskning og innovation

29. oktober 2015
Alle partier i Folketinget står bag fordelingen af i alt 671 millioner kroner i 2016 til forsknings- og innovationsinitiativer.

Regeringen har den 29. oktober indgået aftale med alle folketingets partier om udmøntningen af i alt 671 millioner kroner fra forskningsreserven.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen siger:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået en bred aftale. Med fordelingen af forskningsreserven skærper vi grundlaget for strategisk forskning og bevarer det høje ambitionsniveau for Danmarks Innovationsfond. Samtidig styrker vi ikke mindst fødevareområdet.

Der afsættes samlet set 298 millioner kroner til forskning og innovation i Danmarks Innovationsfond. Heraf afsættes der 161 millioner kroner til at styrke forsknings- og udviklingsindsatsen på fødevareområdet.

Der er også sat 197 millioner kroner af til udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for teknologi, miljø og grøn omstilling. Og der er sat penge af til entreprenørskab, forskning i terror og 120 millioner kroner til fri forskning.

Aftalen om fordelingen af forskningsreserven for 2016 fordeles således:

Tabel: Fordeling af forskningsreserven i 2016

De enkelte ordførere udtaler:

- Dansk Folkeparti er glade for, at vi med aftalen sikrer en god balance mellem Innovationsfonden og Det Frie Forskningsråd. Især er det vigtigt for DF, at aftalen også sikrer, at der udarbejdes en national strategi for brug af droner. Desuden er vi tilfredse med, at der afsættes midler til Fonden for Entreprenørskab og særligt, at der her er fokus på socialt entreprenørskab. Jens Henrik Thulesen Dahl, DF
- Jeg er glad for, at en bred kreds af partier er blevet enige om at fordele forskningsreserven på en måde, der så nogenlunde bevarer balancen mellem de enkelte dele af vores forsknings- og innovationssystem. I en situation, hvor man beklageligvis må give det samlede system en mindre bevilling, end det havde tidligere, håber jeg, at alle dele af forsknings- og innovationssystemet vil opfatte den besked, vi sender fra Folketinget: At I alle er vigtige for, at forskningen og innovationen har det godt her til lands. Henrik Dahl, Liberal Alliance
- Vi er dybt uenige med regeringen, der vil skære på forskning. Det handler om fremtidens arbejdspladser og udvikling. De penge, vi har forhandlet os frem til i dag, er som et plaster på et åbent sår. For Radikale har det været vigtigt at minimere skaderne på især den frie forskning og udviklingen af grøn teknologi. Ida Auken, Radikale Venstre.
- Vi er glade for, at vi fik prioriteret Fonden for Entreprenørskab, således at vi får styrket iværksætteri og innovation. Vi er også glade for, at det lykkedes at sætte flere penge af i år end i de foregående år under den tidligere regering. Det Konservative Folkeparti prioriterer iværksætteri meget højt. Det var endvidere vigtigt for os at få prioriteret flere penge til udviklings- og demonstrationsprogrammerne, fordi det både skaber arbejdspladser og bidrager til at gøre Danmark grønnere. Mai Mercado, Det Konservative Folkeparti.
- Socialdemokraterne er modstandere af den markante nedskæring på forskningsområdet på 1,4 milliarder kroner Men af den pulje på 671 millioner vi har kunnet forhandle om, er det lykkes at få flyttet en stor del af midlerne til miljø, energi og Det Fri Forskningsråd. Men det ændrer ikke på, at vi er meget bekymrede for de konsekvenser, det får for Danmark og store dele af vores erhvervsliv at skære så meget på forskningsområdet. Mette Reissmann, Socialdemokraterne.
- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes os at prioritere, at vi beholder en stor bevilling til MUDP-programmet, som tilføres 50 millioner kroner med dagens aftale. Programmet er væsentligt for at styrke udvikling af nye miljøteknologier, og det er en af SF's allerhøjeste prioriteter. Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti
- Vi har kæmpet for at beskytte den grønne og den frie forskning. Det er lykkedes, og det er jeg lettet over. Samtidig har vi gjort det klart over for regeringen, at de nedskæringer, den lægger op til med finansloven, er katastrofale for dansk forskning og vidner om en ufattelig mangel på fremsynethed. Eva Flyvholm, Enhedslisten
- I Alternativet er vi særligt glade for, at det i løbet af forhandlingerne er lykkedes at skaffe flere midler til fri forskning og forskning i økologisk fødevareproduktion. Vi er også meget tilfredse med, at Fonden for Entrepenørskab tilgodeses, da forskning med henblik på at styrke uddannelse i iværksætteri, innovation og entrepenørskab er nødvendig for at vores kommende samfundsborgere er i stand til at tackle fremtidige udfordringer, som vi endnu ikke kender. Carolina Magadalene Maier, Alternativet 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressechef Jesper Langergaard, tlf.: 7231 8020, e-mail: jela@ufm.dk

Kontorchef Niels Korsby, tlf. 7231 8050, e-mail: nrk@ufm.dk

Uddannelses- og forskningsordførerne:


Hans Christian Thoning (V), , FT: 7178 6718

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), dfjeht@ft.dk, FT: 6162 5159

Henrik Dahl (LA), henrik.dahl@ft.dk, FT: 3337 4912

Mai Mercado (KF), mai.mercado@ft.dk, FT: 3337 4227

Ida Auken (RV), ida.auken@ft.dk, FT: 3337 4710

Mette Reissmann (S), mette.reissmann@ft.dk, FT: 3337 4073

Jacob Mark, SF, jacob.mark@ft.dk, FT: 3337 4418

Eva Flyvholm, EL, eva.flyvholm@ft.dk, FT: 3337 5064

Carolina Magdalene Maier, ALT, Carolina.Maier@ft.dk, FT, 3337 5500

Handlinger tilknyttet webside