Gå til indhold

Danmark henter 300 millioner euro fra EU's forsknings- og innovationsprogram

06. december 2015
Danske forskningsinstitutioner og virksomheder henter flere og flere EU-midler til forskning og innovation. Siden Horizon 2020-programmet startede, er hele 455 projekter med dansk deltagelse sat i søen.

Danmark er god til at hente penge til projekter gennem EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020. Det viser en ny opgørelse fra Europa Kommissionen.

Siden programmets start i januar 2014 har danske forskere, virksomheder og andre aktører hjemtaget hele 300 millioner euro fra programmet. Opgørelsen viser samtidig, at den danske andel af midler fra Horizon 2020 er steget fra 2,3 procent i marts 2015 til 2,57 procent her i november.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen glæder sig over den stigende danske andel:

- Det er et rigtig godt resultat for danske forskere og virksomheder. Nu gælder det om at holde det høje niveau og understøtte, at flere virksomheder over hele landet bliver opmærksomme på mulighederne for at få finansiering fra EU. Pengene fører til vækst i virksomhederne og ikke mindst arbejdspladser i hele Danmark, siger Esben Lunde Larsen.

Horizon 2020 består af tre søjler, hvor dansk deltagelse er stærkest i søjlerne ’Videnskabelig topkvalitet’ og ’Samfundsmæssige udfordringer’. Her er de danske andele på henholdsvis 2,83 procent og 3,47 procent. Til gengæld klarer Danmark sig knap så godt inden for søjlen ’Industrielt lederskab’, hvor den foreløbige danske andel udgør 1,39 procent af EU-midlerne.

En ny analyse af effekterne af dansk deltagelse i de europæiske forsknings- og innovationsprogrammer viser, at forskere, virksomheder og andre aktører oplever positive effekter af deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer.

Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet iværksat en netværkspulje, Horizon 2020-NET, som skal styrke erfaringsudvekslingen mellem videninstitutioner og virksomheder samt øge aktørernes opmærksomhed på mulighederne i forsknings- og innovationsprogrammet.

Om Horizon 2020

  • Horizon 2020 er EU´s rammeprogram for forskning og innovation. 
  • Programmet gælder for årene 2014-2020 med et budget på cirka 75 milliarder euro. Det yder projektfinansiering til blandt andet forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer og regioner.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Katrine Nissen, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf.: 7231 8240, e-mail: katn@fi.dk
Presse- og kommunikationsansvarlig Steen Bruun Jensen, tlf.: 7231 8216, e-mail sbj@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside