Gå til indhold

Enighed om justeret karakteromregning for de danske mindretalsskoler i Sydslesvig

23. marts 2015
Elever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen vil fra sommer 2015 få omregnet deres karaktergennemsnit fra gymnasieeksamen efter en justeret omregningstabel, når de søger om optagelse på videregående uddannelser i Danmark. Et nyt dansk tillæg til eksamensbeviset vil formidle de to skolers eksamen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Dansk Skoleforening for Sydslesvig er enige om at justere den omregningstabel, som elever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen får omregnet deres karaktergennemsnit efter, når de søger om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.

Det sker efter en grundig dialog mellem de to ministerier og Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Et nyt tillæg på dansk til de tyske eksamensbeviser for elever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen vil fra sommer 2015 formidle de faglige kvalifikationer og et omregnet dansk karaktergennemsnit, når de søger om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.

Tillægget er udarbejdet af de to skoler, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Skoleforeningen i fællesskab.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen udtaler:

- Skolerne er unikke blandt gymnasier i Tyskland og gør en stor indsats for at forberede eleverne fra det danske mindretal til at gå i gang med en videregående uddannelse i Danmark på lige fod med studenter fra gymnasier i Danmark. Jeg er meget glad for, at vi efter en god dialog er blevet enige om en justeret omregning, som begge parter er tilfredse med.

Ved sidste års optag overgik skolerne til for første gang til at blive omregnet på grundlag af statistik for, hvordan karaktergennemsnittene for gymnasiale eksaminer fordeler sig i hele Tyskland. Tidligere har omregningen været baseret på statistik for karaktergennemsnit fra Duborg-Skolen.

Formanden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig Udo Jessen udtaler:

- Det er særdeles glædeligt, at det danske mindretals særlige tilhørsforhold til Danmark er blevet tilgodeset i den nye omregningsprocedure. Dansk sprog og kultur er omdrejningspunktet for Skoleforeningens virke. Det er derfor utrolig vigtigt for os, at der nu er fundet en løsning, der tager højde for de faktiske forhold, der adskiller vores danske gymnasier i Sydslesvig fra den offentlige tyske skole.

De to ministerier har i dialog med Skoleforeningen grundigt fået afdækket de faglige forskelle, der kan findes inden for det samme tyske regelsæt. De faglige forskelle begrunder, at man er nået til enighed om, at skolerne ikke sammenlignes med hele Tyskland i omregningssammenhænge, men derimod omregnes som en selvstændig statistik population.

Undervisningsminister Christiane Antorini udtaler:

- Vi ved, at rigtig mange af eleverne fra de to skoler læser videre i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi nu har fundet en løsning, som allerede dette års studenter fra skolerne kan få glæde af. Med det nye tillæg sikrer vi, at eleverne får fuld kredit for deres tretten års skolegang, og at det står klart for de videregående uddannelsesinstitutioner, hvilken uddannelse eleven har med sig.

Direktør i Dansk Skoleforening for Sydslesvig Anders Molt Ipsen udtaler:

- Det nye tillæg til elevernes eksamensbevis kommer til at lette overgangen for de sydslesvigske studenter, der ønsker at studere i Danmark. Det er glædeligt, at vores afgangselever nu bliver udstyret med et uddybende bilag, der gør rede for de sydslesvigske studenters særlige situation. Og vi er glade for, at den nye ordning også vil omfatte sidste års studenter.

Fakta

Eleverne fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen vil fra sommeren 2015 i tillæg til deres tyske eksamensbevis modtage:

  1. Et indstik på dansk til skolernes tyske eksamensbevis, som formidler den enkelte elevs kvalifikationer ved optag på en videregående uddannelse i Danmark
  2. Af indstikket fremgår et omregnet karaktergennemsnit og omregnede enkeltkarakterer for den enkelte elev.
  3. Karaktergennemsnittet udregnes på baggrund af en omregningstabel, der bygger på de to skoler som en selvstændig statistisk population.

Den skolebaserede omregningstabel vil gælde alle ansøgere fra de to skoler, som søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark fra sommeren 2015.

En omregning baseret på elevernes resultater betyder, at omregningstabellen vil ændre sig, hvis den statistiske fordeling af elevernes resultater ændrer sig.

Omregningen følger de samme principper for omregningerne som gælder for øvrige udenlandske adgangsgivende eksaminer.

Om omregning af udenlandske karakterer til et dansk karaktergennemsnit

Når udenlandske eksamensgennemsnit omregnes, anvendes en fraktilsammenligning af den statistiske fordeling af karaktergennemsnit for henholdsvis den danske og den udenlandske gymnasiale eksamen.

Derved sikres, at to lige gode eksamensresultater stilles ens efter omregning.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet:
Leder af presseenheden Jesper Langergaard, e-mail: jela@ufm.dk, tlf.: 7231 8020

Undervisningsministeriet:
Pressesekretær Thomas Rysgaard, e-mail: thomas.rysgaard@uvm.dk, tlf.: 6188 4725

Dansk Skoleforening for Sydslesvig:
Direktør Anders Molt Ipsen, e-mail: ami@skoleforeningen.org, tlf.: +49 4615047111

Handlinger tilknyttet webside