Gå til indhold

Erhvervslivets forskningsinvesteringer i Danmark er stagneret

16. september 2015
På trods af det begyndende opsving i dansk økonomi er der ikke tegn på, at de danske virksomheder har øget deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark. Det viser en ny prognose fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Når det gælder erhvervslivets investeringer i egen forskning og udvikling, har Danmark over en længere årrække ligget stabilt som nummer seks eller syv blandt OECD-landene. Ifølge en helt ny prognose er der ikke noget, der tyder på, at investeringerne øges væsentligt i 2015.

Prognosen viser, at erhvervslivet også i 2015 forventes at investere i egen forskning og udvikling svarende til cirka to procent af BNP. Det niveau er uændret siden starten af finanskrisen i 2007.

- Forskning og udvikling er en meget vigtig faktor for, at erhvervslivet kan udvikle nye produkter og tjenesteydelser, og at Danmark fortsat kan være et konkurrencedygtigt samfund præget af vækst og høj beskæftigelse. Derfor så jeg også meget gerne, at erhvervslivet investerede mere i forskning og udvikling, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

Prognosen ser på nogle af de barrierer, der kan være for at øge erhvervslivets inve-steringer i forskning og udvikling.

- Med rapporten får vi nogle ideer om, hvorfor virksomhederne er tilbage-holdende med at investere i forskning og udvikling. Nu vil jeg i dialog med erhvervslivet, så jeg kan blive klogere på, hvad jeg kan gøre for, at der investeres mere, siger uddannelses og forskningsministeren.

Det fremgår af prognosen, at den danske stagnation adskiller sig fra udviklingen i udlandet. For eksempel stiger investeringerne i Tyskland og Østrig og nærmer sig det danske niveau, mens investeringerne i Finland og Sverige derimod falder til tæt på det danske niveau.

Erhvervslivets investeringer i egen FoU i mia. kr. og i procent af BNP i 2001-2015

Søjlerne angiver mia. kr. i løbende priser, mens cirklerne angiver erhvervslivets investeringer i egen FoU i pct. af BNP. Estimater for 2014 og 2015 er angivet med et usikkerhedsbånd.

* Prognosen for 2014 og 2015 er beregnet med udgangspunkt i et survey blandt 1.011 FoU-aktive virksomheder.
* Prognosen for 2014 og 2015 er beregnet med udgangspunkt i et survey blandt 1.011 FoU-aktive virksomheder.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Andreas Blohm Graversen, tlf.: 72 31 84 02, e-mail: abg@fi.dk
Presseansvarlig Steen Bruun Jensen, tlf.: 72 31 82 16, e-mail: sbj@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside