Gå til indhold

Esben Lunde Larsens uddannelse

10. november 2015
Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen har taget hovedparten af sin uddannelse ved Københavns Universitet.

Flere medier har vist interesse for uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsens uddannelse. Derfor dokumenterer ministeren sin uddannelse fra MHS i Stavanger og Københavns Universitet.

- Jeg kan se, at nogle medier drager tvivl om min uddannelses validitet. Derfor vil jeg nu tilbyde dem at se mine uddannelsespapirer, siger Esben Lunde Larsen.
- Af papirerne fremgår, at størstedelen af min uddannelse er taget ved Københavns Universitet, og at KU’s behandling af min merit-ansøgning og indskrivning er foregået efter standardprocedurer, siger Esben Lunde Larsen.

Medier, der måtte have interesse i at få udleveret uddannelses- og forskningsministerens uddannelsespapirer, kan få dem udleveret ved at møde op i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børsgade 4, 1215 København K.

Kontaktperson: Pressechef Jesper Langergaard, tlf.: 7231 8020

Esben Lunde Larsens studieforløb

 • Efterår 2001: Påbegynder bacheloruddannelse på MHS i Stavanger
 • 27. oktober 2003: Spørger Studienævnet for Teologi på KU om, hvilke fag han mangler for at blive indskrevet på KU
 • 10. februar 2004: Modtager meritvurdering fra KU til brug ved ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen i teologi 
 • 8. september 2005: Søger optagelse på kandidatuddannelsen i teologi på KU
 • September 2005: Søger optagelse på KU som individuel guest student i perioden 1.8. 2005-31.1. 2006. Optages. 
 • 24. oktober 2005: Får forhåndstilsagn om optagelse på kandidatuddannelsen i teologi på KU. Får at vide, at han mangler en række prøver for at opfylde adgangsbetingelse til kandidatuddannelsen på KU
 • 4. november 2005: Klager til dekanen over afgørelsen fra 24. oktober
 • 7. december 2005: Dekanen afviser klage
 • 20. december 2005: Anker afgørelse fra 24. oktober til rektor 
 • 8. februar 2006: Søger om optagelse på bacheloruddannelsen på KU
 • 21. februar 2006: På rektors vegne afviser studieadministrationen klagen. Esben Lunde Larsen oplyses om, at han kan klage videre til ministeriet. Den mulighed benytter han ikke
 • 14. februar 2006: Optages på bacheloruddannelsen på KU med tilsagn om merit fra MHS i Stavanger
 • 6. juli 2007: Bliver bachelor fra KU
 • 20. juni 2007: Søger optagelse på kandidatuddannelsen på KU
 • 14. august 2007: Optages på kandidatuddannelsen på KU
 • 27. februar 2008: Bliver kandidat fra KU
 • Januar 2013: Bliver Ph.D. fra Københavns Universitet

Af eksamensudskriften fremgår det således, at størstedelen af Esben Lunde Larsens uddannelse er taget ved Københavns Universitet:

Bacheloruddannelse

Af BA-uddannelsens 180* ECTS er 68 ECTS merit for fag taget ved MHS i Stavanger. Resten er taget ved Københavns Universitet

*Summen er kun 170 pga. pensumreduktion i et fag, som er registreret med 5 i stedet for 15 ECTS.

Kandidatuddannelse

Af kandidatuddannelsens 120 ECTS er 45 ECTS merit for fag taget ved MHS. Resten er taget ved Københavns Universitet


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressechef Jesper Langergaard, tlf.: 7231 8020, e-mail: jela@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside