Gå til indhold

Fælles forståelse om god uddannelse

09. april 2015
Rektorerne og uddannelses- og forskningsministeren er enige om en kvalitetserklæring for de videregående uddannelser. Erklæringen har fokus på fælles ansvar for studier på fuld tid, øget indsats for bedre praktik og mere relevante uddannelser samt bedre match i optaget.

Rektorerne på universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og de kunstneriske og kulturelle uddannelser* er blevet enige med uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen om en kvalitetserklæring, der sætter god uddannelse i centrum.

Når ministeren den 9.-10. april samler blandt andre rektorer og bestyrelsesformænd for alle videregående uddannelsesinstitutioner til Uddannelsesmødet 2015, er det derfor med en fælles forståelse og enighed om at styrke kvaliteten i uddannelserne, hvilket også er overskriften for mødet.

Erklæringen sætter en række vigtige pejlemærker i den fortsatte udvikling af kvalitet og relevans på tværs af de videregående uddannelser.

- Rektorerne og jeg er enige om at sætte fokus på kvaliteten på en række områder. Det er vigtigt for, at uddannelserne bedre kan møde fremtidens krav og behov. Det handler blandt andet om feedback til de studerende, studier på fuld tid og en stærk kobling mellem teori og praksis, siger Sofie Carsten Nielsen.

Ministeren understreger, at kvalitet er en hjertesag for uddannelserne, for de studerende og hende som minister. Erklæringen handler først og fremmest om de emner, der kan arbejdes med på institutionerne. Det har derfor været vigtigt for både uddannelserne og ministeren at få skabt en fælles retning.

- Alle har stor interesse i at skabe kvalitet i vores uddannelser. Netop derfor er der meninger, der skal brydes, og det har der også været i denne proces. Dialog er vigtigt, og det er så godt, at det er lykkedes at komme til en fælles forståelse, siger Sofie Carsten Nielsen.

De fire temaer i den fælles kvalitetserklæring:

God uddannelse i centrum

Der er enighed om at styrke fokus på god undervisning og understøtte en kultur, hvor god undervisning er prestigefyldt. Blandt andet gennem bedre rammer, åbenhed, ledelse og feedback på uddannelserne.

Fælles ansvar for studier på fuld tid

Alle uddannelser skal tilrettelægges, så de studerende kan og skal studere på fuld tid. Blandt andet gennem ambitiøse krav til det faglige niveau og øget interaktion mellem studerende og undervisere.

Øget indsats for bedre praktik og mere relevante uddannelser

De studerende på alle uddannelser skal tilegne sig kompetencer, der ruster dem til krav og forventninger på arbejdsmarkedet. Blandt andet ved at deres viden i større omfang sættes på spil i virkelighedsnære problemstillinger.

Bedre match i optaget

Optagelsessystemet på de videregående uddannelser skal understøtte det bedste match mellem den studerende og uddannelsen og tage hensyn til arbejdsmarkedets behov for kompetencer. Blandt andet ved at anvende en bredere palette af optagelsesformer.

Med til Uddannelsesmødet har ministeren inviteret repræsentanter fra studenterorganisationer, rektorer, bestyrelsesformænd og samarbejdspartnere og repræsentanter for offentlige og private arbejdspladser, der er de studerendes fremtidige arbejdsgivere.

Følg Uddannelsesmødet 2015 på Twitter via #uddmoede


For yderligere oplysninger, kontakt:

Leder af presseenheden Jesper Langergaard, tlf.: 7231 8020, e-mail: jela@ufm.dk
Kontorchef Mikkel Leihardt, tlf. 4127 9362, e-mail: mle@ufm.dk 


* Opdatering 13. april 2015: Den 13. april 2015 har Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser tilsluttet sig Fælles om god uddannelse.

Handlinger tilknyttet webside