Gå til indhold

Fire nye videregående uddannelser og 15 nye udbud godkendt

10. december 2015
Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt en ny ingeniøruddannelse og tre andre nye uddannelser samt 15 nye udbud fordelt over hele landet.

En ny ingeniøruddannelse i teknisk videnskab på Danmarks Tekniske Universitet - DTU skal imødekomme det stigende behov for ingeniører i Danmark og bidrage til at undgå flaskehalse på dette arbejdsmarked.

Den er en ud af fire nye videregående uddannelser og 15 nye udbud af eksisterende uddannelser, som uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen netop har godkendt. Uddannelserne fordeler sig over hele landet og langt de fleste har et klart erhvervsrettet sigte.

Uddannelses- og forskningsministeren har truffet sine afgørelser på baggrund af vurderinger fra Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, RUVU.

- Det er vigtigt, at der er en god balance i det samlede udbud af videregående uddannelser både fagligt og geografisk, så vi uddanner til et arbejdsmarked, der efterspørger de studerendes kompetencer. Jeg er tilfreds med RUVU’s vurderinger, som giver en god faglig platform for at godkende nye forslag om uddannelser og udbud med samfundsmæssig relevans, siger Esben Lunde Larsen.

Styrelsen for Videregående Uddannelser havde ved fristens udløb modtaget 36 ansøgninger om prækvalifikation.

Godkendelserne skal blandt andet skabe mere aktivitet inden for voksen- og efteruddannelse på det tekniske og produktionsrettede område og dermed løfte det faglige niveau i arbejdsstyrken.

Blandt de uddannelser, der gik gennem nåleøjet, er to akademiuddannelser i henholdsvis byggekoordination og byggeteknologi. De er begge videregående voksenuddannelser, som typisk er tilrettelagt på deltid.

Den sidste godkendte nye uddannelse er en masteruddannelse i konference-tolkning, som skal uddanne tolke, der kan varetage specialiserede tolkeopgaver især i EU's institutioner, men også i forbindelse med statens og dansk erhvervslivs internationale aktiviteter.

Uddannelserne og udbuddenes endelige godkendelse er afhængig af, at de efterfølgende opnår positiv akkreditering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Fire nye videregående uddannelser

  • AU i Byggeteknologi, Københavns Erhvervsakademi
  • AU i Byggekoordination, Københavns Erhvervsakademi
  • Bachelor i teknisk videnskab, General Engineering på Danmarks Tekniske Universitet - DTU
  • Master i konferencetolkning, Aarhus Universitet

Prækvalifikation

  • Prækvalifikation blev indført i 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes.
  • Prækvalifikation skal sikre, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.

For yderligere oplysninger, kontakt Styrelsen for Videregående Uddannelser:

Kontorchef Jette Søgren Nielsen, tlf.: 7231 8620, e-mail: jsn@uds.dk
Presse- og kommunikationsansvarlig Ingeborg Marie Nielsen, tlf.: 7231 8654, e-mail: imen@uds.dk

Handlinger tilknyttet webside