Gå til indhold

Førende amerikanske universitetshospitaler åbner dørene for danske forskningstalenter

06. marts 2015
Lundbeckfonden opretter i samarbejde med Innovation Centre Denmark i Silicon Valley en stipendie-ordning inden for klinisk forskning, der tilbyder næste generation af danske forskningslæger ophold på verdens førende forskningshospitaler.

En bevilling fra Lundbeckfonden på 5,6 millioner kroner skal over de næste to år gå til at skaffe dygtige danske medicinstuderende på danske universiteter forskningsophold ved fremtrædende amerikanske forskningsinstitutioner som Stanford University, California Pacific Medical Center og University of California, San Francisco.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen glæder sig over samarbejdet med Lundbeckfonden:

- Vi taler her om en Rolls-Royce model for dygtige danske medicinstuderende, der får en unik mulighed for at forske på nogle af de allerbedste amerikanske universiteter.
 - Lundbeckfonden sætter sammen med innovationscentret i Silicon Valley skub i internationaliseringsbestræbelserne på det sundhedsvidenskabelige område, hvor Danmark traditionelt har meget stærke forskningsmiljøer. Det kan der kun komme noget godt ud af, og jeg er sikker på, at det vil bidrage til at forstærke vores relationer med de amerikanske institutioner.Jeg håber, at vi i fremtiden vil se mange flere af denne type samarbejder - også med andre fonde, siger Sofie Carsten Nielsen.
Initiativet, der går under navnet Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program, skal tilskynde de dygtigste danske medicinstuderende til at forfølge en karriere inden for klinisk forskning.
- I Lundbeckfonden er vi meget begejstrede for programmet, som giver de studerende en fantastisk mulighed for at samarbejde med og lære af nogle af de stærkeste institutioner i verden inden for sundhedsforskning. Stipendierne uddeles til de dygtigste danske medicinstuderende. Jeg håber, at der er rigtig mange, der vil se dette som en mulighed for at dygtiggøre sig inden for den del af klinisk relateret forskning, som har deres særlige interesse, og at det kan inspirere dem til at fortsætte som aktive forskere i deres kliniske karriere efter endt studium, siger forskningschef i Lundbeckfonden Anne-Marie Engel.

Omfattende og anerkendt forskertræning

Stipendiet er opbygget omkring en anerkendt vejledermodel, hvor de studerende både skal forske og modtage undervisning i emner som forskningsetik, klinisk forskningsdesign, biostatistik, epidemiologi og forskningspræsentationer.
Undervisningen foregår parallelt med gennemførelsen af ét eller flere kliniske forskningsprojekter på et af de amerikanske forskningshospitaler, og der vil være kyndig vejledning fra en mentor. Alle stipendieforløb planlægges, så de studerende publicerer en eller flere forskningsartikler.
Ud over programmets undervisnings- og forskningsindhold vil de studerende også få mulighed for at deltage i gruppevejledninger med adskillige internationalt anerkendte kliniske forskere, samt modtage løbende hjælp og vejledning gennem møder med programlederen og programmets statistiker.
Programmet bag stipendiet er udviklet, administreret og ledet af læge Karin Petersen fra Innovation Centre Denmark i Silicon Valley, der er et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet.

Om Innovation Centre Denmark

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet etableret Innovation Centre Denmark i Silicon Valley, Shanghai, München, São Paulo, Seoul og Delhi/Bangalore. Det overordnede formål med innovationscentrene er at bistå danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og virksomheder med at tiltrække ny viden, talent og investeringer samt omsætte viden til vækst. Innovationscentrene formidler netværk og partnerskaber med førende udenlandske partnere og tilbyder skræddersyet rådgivning.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forskningschef Anne-Marie Engel, Lundbeckfonden, tlf. 3912 8000, e-mail ame@lundbeckfonden.com
Forskningsattaché Mikkel Skovborg, Innovation Centre Denmark, Silicon Valley, tlf. +1 650 575 7516, e-mail miksko@um.dk
Kontorchef Gitte Agerhus, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 7231 8250, e-mail gha@fi.dk
Spørgsmål vedrørende ansøgningsmuligheder m.v. bedes rettet til Karin Petersen, Innovation Centre Denmark, Silicon Valley, e-mail klp@lfcrf.org.

Handlinger tilknyttet webside