Gå til indhold

Markant flere vil uddannes til det private arbejdsmarked

27. marts 2015
Flere end nogensinde har søgt om optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Det er især erhvervsakademierne og ingeniøruddannelserne, der har oplevet en stigning i ansøgere.

55.515 personer har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2. Det er 3.019 flere end sidste år, og nu er tallene for de enkelte uddannelser klar.

Det er især uddannelser rettet mod det private erhvervsliv, der kan se frem til at læse flere ansøgninger igennem de kommende måneder. 

Sammenlignet med 2014 har 11 procent flere søgt en erhvervsakademiuddannelse via kvote 2, og blandt bacheloruddannelserne har ingeniøruddannelserne modtaget 20 procent flere ansøgninger end sidste år.

Kvalitetsudvalgets analyser har vist, at der i de kommende år uddannes langt flere fra videregående uddannelser, end der vil blive efterspurgt i den offentlige sektor. Mange flere af fremtidens nyuddannede skal derfor finde job i private virksomheder, og netop derfor glæder uddannelses- og forskningsministeren sig over de mange erhvervsrettede ansøgninger:

- Fremover skal mange flere finde job i den private sektor, og derfor er det rigtig godt, at flere stiler efter erhvervsakademierne og ingeniøruddannelserne, som i høj grad uddanner til de private virksomheder. Det er meget vigtigt, for virksomhederne mangler kandidater i de brancher. Samtidig er det vigtigt for mig, at ansøgere til alle andre uddannelser også kan se frem til gode jobmuligheder efter endt uddannelse, og det arbejder jeg og uddannelsesinstitutionerne på, siger Sofie Carsten Nielsen.

Flere ansøgninger til velfærdsuddannelser

Der er også en stigning i søgningen til mange af de store velfærdsuddannelser. Sammenlignet med sidste år har 14 procent flere søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Samtidig har otte procent flere end sidste år søgt ind på læreruddannelsen efter et par år med faldende søgning.

Det endelige antal ansøgere til de videregående uddannelser i 2015 kan først opgøres efter den 5. juli, hvor ansøgningsfristen via kvote 1 udløber.

Om årets kvote 2-ansøgninger

  • 55.415 personer har søgt ind på en videregående uddannelse pr. 15. marts 2015. Der er 6 procent eller 3.019 flere personer end sidste år.
  • 15. marts er ansøgningsfrist for ansøgere, der søger om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2, ansøgere med en international adgangsgivende eksamen og ansøgere til uddannelser, hvor der, som et led i adgangskravene, indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende. Udover disse grupper kan ansøgere der alene ønsker en kvote 1 bedømmelse søge før 15. marts.
  • De 55.415 ansøgninger er et større tal, end de 51.222 som UFM offentliggjorde umiddelbart efter fristudløb den 15. marts. Forklaringen er, at det endelige tal også inkluderer ansøgere, der har søgt uden NemID, ansøgere, der stod i kø ved fristens udløb, og ansøgere, der har fået dispensation fra at søge digitalt.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Jens Storm, tlf.: 7231 7982, e-mail: jst@uds.dk
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf.: 2211 0200, e-mail: imen@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside