Gå til indhold

Pilotprojekter skal få flere internationale nyuddannede i arbejde

22. december 2015
Uddannelses- og forskningsministeren har fordelt tre millioner kroner til fem projekter, der skal være med til at fastholde internationale nyuddannede i danske regioner eller kommuner, hvor der er mangel på kvalificerede medarbejdere.


Når internationale studerende i Danmark afslutter deres uddannelse, er de ofte værdifuld og kvalificeret arbejdskraft, der kan løfte nogle af de opgaver, som de danske virksomheder står og mangler hænder til.

Derfor har uddannelses og forskningsminister Esben Lunde Larsen i oktober afsat tre millioner kroner til, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne kan sætte gang i projekter, som kan være med til at fastholde de internationale nyuddannede i Danmark.

Pengene er nu blevet fordelt til fem pilotprojekter, som skal gennemføres i tæt samarbejde med en række nationale og regionale organisationer.

Uddannelses- og forskningsministeren understreger, at de internationale studerende er værdifulde i alle hjørner af landet. Derfor er en regional indsats vigtig.

- Vi bruger rigtig mange penge på at uddanne internationale studerende. Derfor giver det også mening, at de bliver i Danmark og arbejder, når de er færdiguddannede. Det kan for eksempel være i landdistrikterne, hvor mange virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det afgørende, at uddannelsesinstitutionerne samarbejder med lokale virksomheder, så de internationale studerende får kontakt til erhvervslivet, allerede mens de studerer. Det skal pilotprojekterne medvirke til, siger Esben Lunde Larsen.

Meningen med projekterne er at skabe en ramme, som giver de studerende mulighed for systematisk kontakt med nationale og regionale virksomheder.

Omdrejningspunktet i dem er generelt, at de internationale studerende opbygger et professionelt netværk i Danmark, lærer det danske arbejdsmarked at kende og lærer at navigere i det. Det kan for eksempel være gennem sprog- og kulturundervisning, praktikvejledning, mentorordning eller et ambassadørkorps.

De udvalgte pilotprojekter er forankret på:

  • Erhvervsakademi SydVest
  • Erhvervsakademiet Lillebælt 
  • Københavns Erhvervsakademi, i samarbejde med Copenhagen Business Academy og Erhvervsakademi Sjælland
  • University College Nordjylland
  • VIA University College

Strategi for fastholdelse af internationale dimittender

  • Pilotprojekterne er led i det strategiarbejde, som uddannelses- og forskningsministeren lancerede i slutningen af oktober 2015.
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet vil som led i strategiarbejdet samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner og danske arbejdsgivere om initiativer, der skal understøtte fastholdelsen af de internationale dimittender.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 7231 8009, e-mail: tri@ufm.dk 
Kontorchef Lars Beer Nielsen, tlf.: 7231 8910, e-mail: lni@uds.dk 

 

Handlinger tilknyttet webside