Gå til indhold

Regeringen vil prioritere strategisk forskning og innovation i de kommende finanslovsforhandlinger

09. oktober 2015
Uddannelses- og forskningsministeren har den 9. oktober indledt de decentrale finanslovsforhandlinger med samtlige af Folketingets partier om fordelingen af den såkaldte forskningsreserve.

Der er på finanslovsforslaget for 2016 afsat en forskningsreserve på 671 millioner kroner i 2016 til initiativer inden for forskning og innovation.

Regeringen lægger op til, at midlerne primært prioriteres til strategisk forskning og innovation i Danmarks Innovationsfond, der med regeringens oplæg får et budget på mere end 1,4 milliarder kroner i 2016.

- Med regeringens oplæg til fordeling af forskningsreserven vil vi styrke grundlaget for strategisk forskning og bevare det høje ambitionsniveau for Danmarks Innovationsfond. For selvom Danmark er blandt de lande, der investerer mest i forskning, er vi ikke gode nok, når det handler om at omsætte forskningen til nye løsninger, vækst og arbejdspladser. Det var baggrunden for, at alle partier i 2013 blev enige om at etablere Danmarks Innovationsfond, og det vil regeringen gerne holde fast i, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.
- Regeringen ønsker samtidig at fokusere på forskningsområder, som understøtter erhvervsmæssige styrkepositioner, som eksempelvis fødevarer, sundhed og teknisk forskning. Udover det ønsker regeringen at prioritere nye initiativer som rumforskning og forskning i turisme. Forskningen skal bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser, fortsætter ministeren.

Regeringen vil den kommende tid søge at opnå bredest mulig opbakning til fordelingen af forskningsreserven.

Regeringen foreslår, at forskningsreserven for 2016 fordeles således:

 Tabel 1: Oplæg til fordeling af forskningsreserven i 2016


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressechef Jesper Langergaard, tlf.: 7231 8020, e-mail: jela@ufm.dk
Kontorchef Niels Korsby, tlf.: 7231 8050, e-mail: nrk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside