Gå til indhold

Vi skal blive bedre til at udnytte rummet

02. december 2015
Ny kortlægning af rumområdet i Danmark viser, at der er store uudnyttede potentialer. Der er behov for ny lovgivning, mere viden, bedre koordination og udarbejdelse af en egentlig strategi på rumområdet.

Danmark skal have en national strategi for rummet for at understøtte, at Danmark bedre udnytter de kommercielle erhvervsmuligheder og øger forsknings- og uddannelsesudbyttet på rumområdet. Det er en af anbefalingerne på baggrund af en ny kortlægning af rumområdet i Danmark.

- Der er et stort potentiale i rumaktiviteter for innovative danske virksomheder. For på baggrund af rumteknologi kan de udvikle nye teknologiske løsninger, som kan forbedre vores hverdag på jorden. Derfor skal vi skabe nogle gode rammevilkår for virksomheder, forskere og myndigheder, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen, som netop har modtaget den nye kortlægning.

Det anbefales samtidig, at der udarbejdes en national rumlov, som sætter rammerne for virksomheder og andre operatører, og som samtidig skaber et godt fundament for, at Danmark kan blive en aktiv og attraktiv rumnation.

Derudover skal koordinationen af de danske rumaktiviteter styrkes, og der skal indsamles viden om blandt andet virksomheder, omsætning, bevillinger, kernekompetencer, vækstområder og samfundsgevinster på rumområdet.

- Vi skal have mest muligt ud af de penge, vi investerer i rumaktiviteter. Det kræver en bedre overordnet koordinering, politik og strategi for rumområdet. Derfor sætter jeg nu et arbejde i gang med at udarbejde en langsigtet, national rumstrategi, siger Esben Lunde Larsen.

Kortlægningen peger på følgende:

  • Rumstrategi: En strategi skal blandt andet bidrage til, at Danmark får udnyttet de kommercielle erhvervsmuligheder, styrket den offentlige opgavevaretagelse samt øget forsknings- og uddannelsesudbyttet på området.
  • Lovgivning: En national rumlov vil sætte rammer for virksomheder og andre operatører og samtidig skabe et godt fundament for, at Danmark kan blive en aktiv og attraktiv rumnation
  • Øget evidens og viden: Der skal indsamles viden om virksomheder, omsætning, bevillinger, kernekompetencer, vækstområder, samfundsgevinster med mere på rumområdet.
  • Øget koordination: En fremtidig organisering af myndighedssamarbejdet skal understøtte en mere helhedsorienteret indsats, hvor der aktivt tages kontakt til virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder med henblik på at identificere og styrke samarbejdsmuligheder med videre.

Der er med Aftale om fordeling af forskningsreserven for 2016 afsat 15 millioner kroner til at understøtte anbefalingerne i en kommende strategi for rumområdet. Bevillingen vil blive udmøntet gennem Danmarks Innovationsfond.

Et lovforslag om regulering af aktiviteter i det ydre rum forventes fremsat i februar 2016. Et udkast til lovforslaget sendes i dag i offentlig høring.

Om arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Udenrigsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (formand).


For yderligere oplysninger, kontakt:

Sekretariatschef Line Gulløv Lundh, Styrelsen for Forskning og Innovation, telefon 7231 8206, e-mail lgl@fi.dk
Presse- og kommunikationsansvarlig Steen Bruun Jensen, telefon 7231 8216, e-mail sbj@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside