Gå til indhold

20 millioner kroner til nye forskningsfaciliteter i kvanteteknologi

07. oktober 2016
Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs bevilger 20 millioner kroner til forskning i kvanteteknologi. Danmark har en historisk styrkeposition på området, og den skal vi fastholde og udvikle, mener ministeren.

Den kvanteteknologiske forskning rummer mange muligheder for udvikling af ny teknologi. Eksempelvis computere med hidtil uset regnekraft, ekstremt følsomme sensorer og energisparende teknologi.

Nu bevilliger uddannelses- og forskningsministeren 20 millioner kroner til nye forskningsfaciliteter i form af et center med en række avancerede instrumenter, der skal styrke grundlaget for dansk forskning i kvanteteknologi.

I alt er fire danske universiteter involveret i projektet, og de medfinansierer med et tilsvarende beløb, så etableringen samlet forventes at beløbe sig til knap 41 millioner kroner.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs udtaler:

- Danmark har en flot historie, når det gælder forskning i kvanteteknologi. De nye faciliteter giver forskere i hele landet mulighed for at forske i og udvikle kvanteteknologien. Det skal fastholde den stærke danske position og skabe grundlag for nye virksomheder og arbejdspladser i fremtiden.

Projektet har navnet QUANTECH og er et samarbejde mellem blandt andre Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Centret vil primært være beliggende ved Københavns Universitet, men der vil også være en mindre afdeling ved Danmarks Tekniske Universitet.

Fakta

QUANTECH finansieres af midler fra Puljen til Forskningsinfrastruktur 2016 på baggrund af Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015.

I december 2015 udgav Uddannelses- og Forskningsministeriet Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015, som er et katalog med 22 prioriterede forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer. QUANTECH er et af disse forslag.

QUANTECH forventes at komplementere det kommende Quantum Innovation Center ”QuBiz”, hvortil blandt andre Innovationsfonden tidligere i år har givet en større bevilling.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Lars Christensen, tlf.: +45 72 31 84 72, e-mail: lach@fi.dk
Pressechef Jesper Langergaard, Tlf.; +45 73 31 80 20, e-mail; jela@ufm.dk 

Handlinger tilknyttet webside