Gå til indhold

Hvad er fremtidens vigtigste forskningsområder?

19. februar 2016
Offentlige investeringer i strategisk forskning skal løse samfundets udfordringer og skabe vækst og velstand. Uddannelses- og forskningsministeren sætter derfor gang i en proces, der skal danne grundlag for, at de politiske investeringer i strategisk forskning foretages på baggrund af solid viden.

Staten investerer årligt knap en milliard kroner i forskning, som skal bidrage til at løse store danske og globale samfundsudfordringer og ikke mindst skabe vækst, velstand og velfærd i Danmark.

Men pengene til forskningen skal bruges mest hensigtsmæssigt. Derfor inviterer uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen nu videninstitutioner, erhvervsliv, organisationer, myndigheder og en lang række øvrige interessenter til at sende deres bedste bud på fremtidens vigtigste forskningstemaer.

Formålet er at lave et nyt katalog, hvori de mest løfterige områder for samfundets investeringer i forskning identificeres.

- Vores investeringer i forskning skal give værdi for hele vores samfund. Derfor skal investeringerne foretages på baggrund af solid viden. Med FORSK2025-kataloget får vi et godt grundlag for at prioritere midlerne, så investeringerne giver største muligt udbytte i form af ny viden, arbejdspladser, vækst og velfærd i hele Danmark, siger Esben Lunde Larsen.

FORSK2025 – som kataloget hedder – skal anvendes som fagligt grundlag for Folketingets fordeling af midlerne til strategiske forskningsinvesteringer, som årligt forhandles i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

FORSK2025 vil samtidig fungere som viden- og inspirationsgrundlag for strategiske overvejelser om forskningsindsatser på eksempelvis videninstitutioner og i forbindelse med den danske deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.

Til inspiration for alle, der interesser sig for arbejdet, har OECD udarbejdet en rapport til Uddannelses- og Forskningsministeriet om nogle af fremtidens mest betydningsfulde globale udviklingstendenser.

Tweet med på #FORSK2025.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Chefkonsulent Jens Haisler, tlf. 7231 8248, e-mail: Specialkonsulent Siv Mørch Jacobsen, tlf. 7231 8475, e-mail: Presse- og kommunikationsansvarlig Steen Bruun Jensen, tlf. 7231 8216, e-mail sbj@fi.dk 

Handlinger tilknyttet webside