Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2016 Millioner til forskning i folkeskolen

Millioner til forskning i folkeskolen

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt knap 30 millioner kroner til 12 udvalgte ph.d.-projekter, der skal understøtte praksisnær forskning i folkeskolen. Temaerne spænder fra matematikundervisning og skoleledelse til samarbejde mellem lærere og pædagoger.

26. november 2016

For sjette gang har Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning udvalgt praksisnære forskningsprojekter, som kan udvikle ny viden om folkeskolen. Projekterne skal blandt andet forske i, hvilke muligheder og barrierer skolens organisering af tid skaber for elevernes læring, samt i matematikundervisning, faglig fordybelse, anbragte børns skolegang, skoleledelse og samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs understreger, at det er vigtigt at forske i temaer, der kan være med til at løfte fagligheden i den danske folkeskole. Det er den faglighed, der danner fundamentet for børn og unges senere uddannelse og arbejdsliv, mener hun.

- Det er i folkeskolen, vi lærer, dannes og udvikler os menneskeligt og fagligt. Derfor skal skolernes undervisning hvile på forskningsbaseret viden, så vi skaber grobund for børnenes udvikling lige fra første skoledag. En stærk folkeskole er hele forudsætningen for vores videnssamfund, siger Ulla Tørnæs.

Rådet har uddelt 28,4 millioner kroner til finansieringen af 12 ph.d.-stipendier. De ph.d.-studerende er forankret på en professionshøjskole og et universitet, så ph.d.-projekterne danner forskningsnetværk, der binder forsknings- og uddannelsesmiljøerne sammen og understøtter, at ny viden kommer de pædagogiske uddannelser og den daglige praksis i folkeskolen til gavn.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

  • Ph.d.-rådet er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren og administreres på Aarhus Universitet.
  • Rådet har siden 2011 bevilget 70 ph.d.-stipendier til praksisnær forskning på grundskoleområdet.
  • Ph.d.-projekterne udføres alle i et etableret samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole.
  • Ph.d.erne vil efterfølgende kunne undervise på en professionshøjskole.

For yderligere oplysninger,

kontakt Styrelsen for Videregående Uddannelser:


Kontorchef Søren Nedergaard, email: son@uds.dk, tlf.: +45 41 31 92 93 

Presse- og kommunikationsansvarlig Ingeborg Marie Nielsen, email: imen@uds.dk, tlf.: +45 72 31 86 54

Senest opdateret 26. november 2016