Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2016 Ny rapport som led i regeringens eftersyn af de videregående uddannelser

Ny rapport som led i regeringens eftersyn af de videregående uddannelser

Ny ekstern kortlægning om erfaringer med og perspektiver på styring af de videregående uddannelser.

01. september 2016

Regeringen har i april 2016 igangsat et eftersyn af de styringsmæssige rammer på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet er at afdække om uddannelsesinstitutionernes styringsmæssige rammer understøtter regeringens målsætninger om høj kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. 

Som led i eftersynet har Uddannelses- og Forskningsministeriet fået udarbejdet en kortlægning af erfaringerne og perspektiverne på styringen af de videregående uddannelsesinstitutioner i praksis.

Nu offentliggøres kortlægningen, der er udarbejdet af konsulentvirksomheden Nextpuzzle.

På baggrund af kortlægningens samlede resultat vurderes det i rapporten, at de styringsmæssige rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner på mange måder er velfungerende, men at der samtidig ligger et væsentligt potentiale for en forbedret understøttelse af de samfundsmæssige og politiske målsætninger på uddannelsesområdet. Forbedringspotentialet vurderes i særlig grad at knytte sig til:

  • Bestyrelsernes rolle, sammensætning, kompetencer og handlerum
  • Form og anvendelse af udviklingskontrakterne
  • Samspillet mellem institutionerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs udtaler:

- Jeg er glad for, at vi nu har fået den eksterne afdækning af erfaringerne med de styringsmæssige rammer. Det er interessant læsning og et vigtigt bidrag til vores overvejelser om, hvordan de nuværende rammer understøtter høj kvalitet og relevans i uddannelserne.

Regeringen vil fremlægge de samlede resultater af styringseftersynet i efteråret.

Om undersøgelsen

Rapporten er udarbejdet af konsulentvirksomheden Nextpuzzle. Kortlægningen er sket vha. kvalitative eksplorative interviews med udvalgte bestyrelsesformænd, -medlemmer og rektorer fra erhvervsakademier, professionshøjskoler, de maritime uddannelser, kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt universiteter. Der er desuden interviewet en række øvrige respondenter med indsigt i sektoren.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressechef Jesper Langergaard, tlf.: 7231 8020, e-mail: jela@ufm.dk

Senest opdateret 01. september 2016