Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2016 Regeringen vil prioritere forskning, som skaber vækst og arbejdspladser i de kommende finanslovsforhandlinger

Regeringen vil prioritere forskning, som skaber vækst og arbejdspladser i de kommende finanslovsforhandlinger

Dansk forskning skal bidrage til at skabe vækst og nye arbejdspladser. Det er regeringens udgangspunkt for de decentrale finanslovsforhandlinger om fordelingen af forskningsreserven, som uddannelses- og forskningsministeren indledte den 14. oktober med samtlige af Folketingets partier.

14. oktober 2016

På finanslovsforslaget for 2017 er der afsat 555 millioner kroner i 2017 til initiativer inden for forskning og innovation. Regeringen lægger op til, at 227 millioner gives til Danmarks Innovationsfond, som støtter initiativer, der skaber vækst og arbejdspladser gennem viden. Det kan for eksempel være forskning i bæredygtig og effektiv fødevareproduktion, strategiske vækstteknologier og produktionssystemer eller forskning i sundhed.

Regeringen foreslår også at afsætte 182 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for teknologi, miljø og grøn omstilling. Der er desuden sat penge af til entreprenørskab, cybersikkerhed og 93 millioner kroner til fri forskning.

- Viden skaber værdi. Det gælder grundforskningen såvel som den mere anvendelsesorienterede forskning. Regeringen har en ambition om, at forskningen i endnu højere grad skal gøre gavn i virksomhederne og i samfundet, hvilket afspejler sig i vores forslag til næste års fordeling af forskningsmidlerne. Vi skal skabe nye løsninger og produkter, så vi kan gøre vores samfund rigere, både menneskeligt, demokratisk og økonomisk i form af vækst og nye arbejdspladser, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Regeringen foreslår, at forskningsreserven for 2017 fordeles således:
Regeringens forslag til fordeling af forskningsreserven 2017


For yderligere oplysninger, kontakt:

Direktør Henrik Brodersen, tlf.: 7231 8060, e-mail: hbo@ufm.dk

Pressesekretær Kristina Mie Hansen, 7231 8012, e-mail: kmh@ufm.dk

Senest opdateret 14. oktober 2016