Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2016 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed anker ikke uredelighedsdom

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed anker ikke uredelighedsdom

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afventer lovgivningsmæssige tiltag på området.

26. april 2016

Vestre Landsret afgjorde ved dom af 30. marts 2016, at Helmuth Nyborg ikke har begået videnskabelig uredelighed i forbindelse med udgivelse af en videnskabelig artikel i 2011. Landsretten fandt, at det hverken var videnskabeligt uredeligt at undlade at oplyse om en tredje persons væsentlige bidrag til artiklen eller at angive en mangelfuld FN-reference.

UVVU har besluttet ikke at anke dommen til Højesteret.

- Som jeg ser det, afspejler landsrettens dom, at retsgrundlaget vedrørende videnskabelig uredelighed ikke er helt entydigt.  Det gælder navnlig i forhold til vurderingen af, hvornår en forsker træder så meget ved siden af, at det må karakteriseres som videnskabelig uredelighed., udtaler Anne Thalbitzer, formand for UVVU.

- Det er i alles interesse, at der skabes bedre klarhed på området. En sådan klarhed vil mere hensigtsmæssigt kunne opnås gennem de lovgivningsmæssige tiltag, der må forventes som følge af anbefalingerne fra det særlige ekspertudvalg, frem for ved, at UVVU anker den konkrete dom, siger hun.

Det særlige ekspertudvalg nedsat af uddannelses- og forskningsministeren i 2015 afgav i december 12 anbefalinger til ændringer af UVVU-systemet

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Charlotte Elverdam, telefon 7231 8220, e-mail chel@fi.dk

Senest opdateret 26. april 2016