Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2017 Millioner til nye undervisningsmetoder i en digital virkelighed

Millioner til nye undervisningsmetoder i en digital virkelighed

Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilger fem millioner kroner til et forsøg, hvor erhvervsakademierne skal eksperimentere med nye digitale undervisningsmetoder. Det skal klæde studerende på til en ny digital virkelighed.

11. maj 2017

Landets erhvervsakademier uddanner i dag unge, der skal opfylde behovene på fremtidens private arbejdsmarked. Men udviklingen går i disse år så stærkt, at institutionerne risikerer at uddanne studerende til job og teknologier, der måske ikke findes om få år.

Så hvad gør man for at sikre kvalitet og relevans på uddannelserne, når de studerendes kompetencer fra studietiden udfordres af et arbejdsmarked under hastig forvandling? Det skal et nyt projekt på landets erhvervsakademier forsøge at svare på. Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter projektet med fem millioner kroner.

Konkret indeholder projektet to overordnede initiativer. For det første skal der eksperimenteres med lokalt forankrede fysiske læringscentre, som skal støtte digitale læringsforløb. Målet er at forbedre de studerendes evne til at færdes på tværs af fysiske og virtuelle rum og samtidig give flere unge uden for de større byer bedre adgang til uddannelse. For det andet skal der udvikles nationale, tværgående digitale undervisningsforløb på de store uddannelser til bygningskonstruktør og serviceøkonom.

Bevillingen på fem millioner kroner skal blandt andet bruges til at arbejde med nye pædagogiske undervisningsmetoder, der kan højne kvaliteten og relevansen i undervisningen, så den matcher kravene i samfundet og på arbejdsmarkedet i det 21. århundrede.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind håber, at projektet kan være med til at give svar på, hvordan studerende opnår viden og kvalifikationer, de kan bruge i mange år frem, når de træder ud på arbejdsmarkedet.

- Jeg er glad for, at erhvervsakademierne indbyrdes vil samarbejde om at komme på højde med den digitale udfordring. De skal bruge teknologien til at skabe nye muligheder for læring og uddannelse og samtidig klæde de studerende på til en ny digital virkelighed. Projektet er et vigtigt skridt på vejen mod at gøre uddannelserne mere relevante, uden at vi dog skal kaste vores grundlæggende værdier og traditioner på uddannelserne over bord, siger han.

Fakta om projektet ”Kvalitet og relevans i undervisningen i det 21. århundrede”

  • Projektets mål er at understøtte relevans og kvalitet i uddannelserne, så de studerende får digitale færdigheder og kompetencer, der matcher de opgaver, fremtidens job byder på. 
  • Projektet omfatter alle ni erhvervsakademier samt UC Nordjylland og VIA UC, der også udbyder erhvervsakademiuddannelser.
  • Projektet ledes af SmartLearning, der udbyder online-deltidsuddannelser på akademi- og diplomniveau, og har til opgave at bidrage til, at de ni erhvervsakademier til enhver tid er bedst muligt klædt på til at anvende den seneste teknologi og pædagogik inden for e-læring. 
  •  Projektet løber frem til udgangen af 2019.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Kristian Hedegaard Jensen, tlf.: 7231 9508, khje@ufm.dk
Centerchef ved SmartLearning, Tue Bjerl Nielsen, tlf.: 3615 4534, tbn@smartlearning

 

 

Senest opdateret 11. maj 2017