Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2017 Ny rapport anbefaler enklere og stærkere censorsystem

Ny rapport anbefaler enklere og stærkere censorsystem

Censorudvalget peger i en ny rapport på fem områder, hvor censorsystemet kan forbedres. Udvalget foreslår blandt andet opkvalificering af censorerne og færre men større censorkorps. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil nu nærlæse rapporten og drøfte anbefalingerne med relevante aktører

20. januar 2017

Udvalget konstaterer i rapporten, at der i sektoren er en bred tilslutning til censorsystemet, der generelt opfattes som godt og bevaringsværdigt. Udvalget giver fem overordnede anbefalinger til et forbedret censorsystem:

1. Færre detaljerede, centralt fastsatte regler om censur
2. Forankring af administrationen af censorsystemet på uddannelsesinstitutionerne
3. Styrkelse af censorformandskaberne
4. Opkvalificering af censorerne
5. Bevarelse af retssikkerhed for de studerende.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil nu se nærmere på anbefalingerne og lytte til interessenternes evaluering af rapporten.

- Censorerne spiller en vigtig rolle – både for den enkelte studerende og for kvalitetssikringen af uddannelserne. Derfor er det vigtigt at se på rammerne for deres arbejde. Censorudvalget har lavet en solid rapport, som giver os et godt grundlag for at gøre censorsystemet bedre og mere tidssvarende, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Censorudvalget blev nedsat forrige år og har haft til opgave at undersøge, om det nuværende censorsystem bidrager tilstrækkeligt til at understøtte kvalitet og de studerendes retssikkerhed. Det arbejde fremlægges i rapporten ”Et fremtidssikret censorsystem”. Rapporten sendes nu i høring i en bred kreds af interessenter.

Senest opdateret 14. august 2019