Gå til indhold

Nye muligheder for uddannelse, forskning og erhvervsliv i Kina

25. september 2017
Omdrejningspunkt i det dansk-kinesiske universitetssamarbejde åbner med deltagelse af Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, når Industriens Fonds Hus i Kina indvies. Danske og kinesiske studerende, forskere samt virksomheder og institutioner fra begge lande kommer til at have aktiviteter i huset.

Logo SDC

Når Hans Kongelige Højhed Kronprinsen den 25. september åbner Industriens Fonds Hus i Beijing, Kina, er det et hus fuld af nye muligheder for dansk uddannelse, forskning og erhvervsliv, der åbner sig.

Bygningen er opført med støtte fra Industriens Fond og bliver omdrejningspunkt for forskere samt danske og kinesiske studerende, når det dansk-kinesiske universitetssamarbejde Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) flytter ind i bygningen. Også virksomheder og institutioner fra begge lande kommer til at have aktiviteter i huset. Det giver danske virksomheder en særlig indgang til det store, kinesiske marked.

Et styrket vidensamarbejde

SDC er den største danske satsning inden for uddannelse og forskning uden for Danmarks grænser nogensinde, og Industriens Fonds Hus bliver en enestående ramme for at styrke det dansk-kinesiske universitetssamarbejde.

- Kina er et strategisk vigtigt land for Danmark – ikke mindst på forsknings- uddannelses- og innovationsområdet. Vi har nu fået nye inspirerende rammer, hvor danske og kinesiske forskere og studerende kan blive klogere og udvikle gode ideer. Det giver nye perspektiver for både studerende og virksomheder i Danmark, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Siden SDC i 2012 lancerede de første kandidatuddannelser er der hvert år optaget 150 studerende, heraf 50 fra de danske universiteter. Danske og kinesiske virksomheder får dermed adgang til dimittender fra begge lande med internationalt udsyn og en flerkulturel forståelse kombineret med en høj faglighed.

Vigtigt bånd mellem Kina og Danmark

Den 11.000 kvadratmeter store bygning gør det muligt for SDC at samle undervisnings- og forskningsaktiviteter under samme tag.

- Industriens Fonds Hus er skabt på baggrund af en dansk designtilgang og det dansk-kinesiske universitetssamarbejde får dermed et inspirerende hovedsæde i Kina, der både stiller moderne faciliteter til rådighed i dagligdagen, men som også på et symbolsk plan viser det vigtige bånd der er mellem Kina og Danmark, siger bestyrelsesformand for Industriens Fond, Sten Scheibye.

Fonden har samlet set bevilliget 99 millioner kroner til opførelsen, og bygningen er opført på baggrund af et projektforslag fra danske Lundgaard & Tranberg Arkitekter og COWI.

Hele Danmarks bygning

Det er en vigtig milepæl at kunne åbne dørene til en dansk bygning i Kina. Huset bliver fuldt af liv og dermed et aktivt udstillingsvindue for danske virksomheder og dansk arkitektur.

- Danmark har et enestående samarbejde med Kina på uddannelses og forskningsområdet, og den nye bygning er et enestående symbol på, at SDC nu er blevet til den institutionelle krumtap for samarbejdet. Vi er stolte over, at det på få år er lykkedes at udvikle SDC til en af den kinesiske regerings foretrukne samarbejdsmodeller. Det fantastiske hus er klart dansk, men SDC er hverken dansk eller kinesisk. Det er et partnerskab, som i fremtiden vil bringe unikke muligheder for begge lande, siger den danske SDC-direktør Lauritz B. Holm-Nielsen.


Industriens Fonds Hus

Foruden auditorier, klasselokaler og grupperum rummer bygningen 20 lejligheder til forskere og undervisere, kontorfaciliteter til ph.d.-studerende og forskere, mødefaciliteter samt administration. Rammerne gør det oplagt for virksomheder at benytte huset til eksempelvis konferencer og til at møde studerende og forskere.

Det kinesiske partneruniversitet University of Chinese Academy of Sciences har været bygherre, mens bl.a. Bygningsstyrelsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet har ført løbende tilsyn og kvalitetssikring.

Den kunstneriske udsmykning er udført af den internationalt anerkendte kunstner, Astrid Krogh, og består af et stort gardin, hvor der er brugt 1.800 kvadratmeter tekstil. Kunstværket hedder ”China Blue” og er ophængt i det største auditorium i bygningen. Den kunstneriske udsmykning er doneret af Ny Carlsbergfondet.


Sino-Danish Center for Education and Research

Samarbejdet er centreret omkring seks forskningsområder, der sætter rammerne for de syv kandidatuddannelser, de ph.d.-studerendes forskning og de enkelte industrisamarbejder. Alle dimittender har mulighed for at opnå en dobbeltgrad fra både University of Chinese Academy of Sciences samt en af de danske partneruniversiteter. Partnerne er de otte danske universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet, det kinesiske videnskabsakademi Chinese Academy of Sciences samt University of Chinese Academy of Sciences. Samarbejdet er finansieret ligeligt fra dansk og kinesisk side.


Kontakt

Direktør Lauritz B. Holm-Nielsen, SDC, mobil: +45 23 38 21 26, email: lhn@au.dk
Kommunikationsmedarbejder Lonnie Høgh, SDC, mobil +45 93 50 85 05, email: lh@sdc.university (kontakt for billeder fra indvielsen).

For kommentarer fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, kontakt pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf. +45 7231 9503, email: jte@ufm.dk.

For kommentarer fra bestyrelsesformand for Industriens Fond Sten Scheibye eller billeder fra indvielsen, kontakt formidlingsansvarlig Ole Østrup, mobil: +45 2380 0660, email: oos@industriensfond.dk.

For information om bygningen, kontakt arkitekt Kræsten Bischoff, Bygningsstyrelsen, mobil: +45 41 70 11 88, email: krb@bygst.dk.

Handlinger tilknyttet webside