Gå til indhold

Nyt bevillingssystem med fokus på kvalitet og overgang til arbejde

24. november 2017
Ny bred politisk aftale om fordeling af bevillingerne til de videregående uddannelser giver større fokus på kvalitet og om de unge får et arbejde efter studiet. Reformen vedrører 13 milliarder kroner og cirka 270.000 studerende.

Danmark har brug for fagligt stærke uddannelser, der fremmer ånd, viden og kritisk sans, og giver den enkelte det bedst mulige fundament for et virksomt liv. Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten gennemfører derfor en reform af bevillingssystemet for de videregående uddannelser.
 
Der er ét grundlæggende mål med det nye bevillingssystem - at øge kvaliteten i uddannelserne og styrke det ledelsesmæssige fokus på god undervisning og en bedre overgang til job efter studierne.
 
Parterne ønsker således et opgør med det snævre fokus på kvantitet i uddannelsessystemet.

Det nye bevillingssystem understøtter øget kvalitet på uddannelserne og styrker sammenhængen mellem uddannelser og arbejdsmarkedet. Samtidig er systemet enkelt og gennemsigtigt og giver mere rum til ledelse og prioritering på uddannelsesinstitutionerne.

Partierne understøtter muligheden for uddannelse i hele Danmark, så derfor indføres et grundtilskud til eksisterende decentrale uddannelsesudbud. Op til 12 millioner kroner til hver uddannelsesinstitution uden for Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg.

Alle studerende skal have et godt studieforløb og have mulighed for at færdiggøre deres uddannelse,, så derfor er partierne enige om, at hver institution skal have et ”tillæg” til den normerede studietid, opgjort på baggrund af andelen af studerende på barsel, studerende med SU-tillægsklip på grund af sygdom og studerende, der modtager handicaptillæg.

- Med denne aftale gør vi op med det ensidige fokus, der har været på at få så mange studerende igennem som muligt. Nu skifter vi retning. Med denne reform er der mere fokus på kvalitet i uddannelserne, og på om de unge får et arbejde efter studiet.  Samtidig understøtter vi mulighederne for at tage en uddannelse over hele Danmark og vi sikrer rammer for øget optag på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser fremover, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Det nye bevillingssystem baseres på tre grundelementer:

  • Grundtilskud (25 procent)
  • Aktivitetstilskud (67,5 procent)
  • Resultattilskud (7,5 procent)

Det nye bevillingssystem træder i kraft 1. januar 2019, og institutioner, der som følge af overgangen til et nyt bevillingssystem, oplever en nedgang i bevillingerne i 2019 (overgangsåret) på mellem 1 procent og 2 procent, kompenseres midlertidigt i 2019 til 2021.

Institutioner, der som følge af overgangen til det nye bevillingssystem, oplever en bevillingsnedgang udover 2 procent i overgangsåret, kompenseres fast for nedgangen udover 2 procent.

Regeringen har afsat 50 millioner kroner i 2019 og 65 millioner kroner årligt fra 2020 og frem til det nye bevillingssystem.

Mads Fuglede, Venstre:
- Danmark har brug for uddannelser med fokus på kvalitet, så hin enkelte kan udleve sin livsdrøm og blive en værdifuld medborger.

Brigitte Klintskov Jerkel, Det Konservative Folkeparti:
- I Det Konservative Folkeparti er vi meget glade for den brede politiske aftale vi i dag har landet om et nyt bevillingssystem. Det er for os vigtigt, at vi hele tiden sikrer, at kvaliteten på de videregående uddannelser er i top, men samtidig at vi også forbereder eleverne bedre på det arbejdsmarked der venter dem. Vi håber, at vi med det nye bevillingssystem ikke bare kan skabe mere vækst og mere beskæftigelse, men også kvalitetssikre de videregående uddannelser i Danmark.

Jens Henrik Thulesen Dahl, DF:
- Det er en god aftale med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Jeg er særligt tilfreds med at der i aftalen er indeholdt ekstra studietid til studerende som pga sygdom eller handicap har brug for mere tid end normeret studietid, og at ministeren er forpligtet på at følge op på problemstillingerne vedr. dispensationspraksis for studerende med handicap.

Mette Reissmann, Socialdemokratiet:
- Socialdemokratiet er tilfredse med, at det er lykkes at indgå en bred aftale om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser, der sikrer, at fokus fremover også vil være på øget kvalitet. Det har der været behov for. Med aftalen sikrer vi et fornuftigt fokus på kvalitet og beskæftigelse, ligesom at uddannelsesinstitutionerne får mere fleksibilitet i forhold til fremdrift. Grundtilskuddet skal give stabilitet, så institutionerne kan koncentrere sig om deres kerneopgave, nemlig at lave uddannelse af høj kvalitet, der fører til job.

Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre:
- Jeg er glad for en bred aftale om finansieringen af de videregående uddannelser.Vi er kommet igennem med en større grundbevilling. Det er afgørende for os, at der er flere penge til at udvikle uddannelserne uden at risikovilligheden forsvinder og uden at al fokus rettes mod at få de unge hurtigere igennem og hurtigere i job, som regeringen oprindeligt lagde op til.

Vi har også sikret flere midler til uddannelser i hele landet, så vi støtter op om et Uddannelsesdanmark uden kanter. Vi har i fremtiden brug for endnu flere der uddanner sig, ikke færre. Det kommer vi fortsat til at arbejde for.

Jacob Mark, SF:
- Med den her aftale skruer vi ned for det ensidige og tåbelige fokus på fremdrift og hurtighed i uddannelsessystemet, og i stedet giver vi de studerende mere plads til fordybelse, iværksætteri og praktikker. Samtidig kan de studerende, der bliver syge eller har et handicap få ekstra tid til studierne, og det er vigtigt for SF.

Pernille Schnoor, Alternativet:
- Vi glæder os over, at der med denne aftale gøres op med det ensidige fokus, der har været på at få så mange studerende igennem som muligt - og så hurtigt som muligt. Og vi glæder os over, at aftalen er et skridt i den rigtige retning i forhold til at udfase fremdriftsreformen.

Eva Flyvholm, Enhedslisten:
- Vi er rigtig glade for, at det nye system giver et højt grundtilskud til uddannelserne og en styrkelse af udbud i landområderne, det har Enhedslisten arbejdet for i mange år. Det såkaldte resultattilskud er noget skidt. Det er en mindre del, men vi vil fortsat kæmpe for, at det kommer helt væk.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Mikkel Leihardt, tlf.: 7231 8015, e-mail: mle@ufm.dk
Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf.: 7231 9503, e-mail: jte@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside