Gå til indhold

Studerende får nu mulighed for at kombinere studie med fuldtidsjob

06. april 2017
Der skal være mere fleksible kandidatuddannelser, hvor arbejde og studie kan kombineres. Regeringen vil give universiteterne mulighed for at oprette erhvervskandidatuddannelser på deltid. Det giver studerende en ny valgmulighed og skaber en bedre kobling til arbejdsmarkedet, understreger ministeren.

Langt flere kandidater forventes fremover at skulle finde job i det private erhvervsliv. Derfor vil regeringen skabe bedre rammer for, at studerende kan kombinere uddannelse og job. Som første tiltag i en ny frihedspakke på uddannelsesområdet vil regeringen oprette en forsøgsordning, der giver universiteterne mulighed for at udbyde fireårige erhvervskandidatuddannelser på deltid til studerende, der samtidig er i job.

For uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er det vigtigt, at studerende får bedre muligheder for at kunne koble det, de lærer, til det private arbejdsmarked:

- Studerende skal have mere frihed til at prøve arbejdsmarkedet af, inden de færdiguddanner sig. Erhvervskandidatuddannelser er til glæde for alle parter. Studerende kan på en helt ny måde erhverve sig kompetencer, som er anvendelige i deres arbejdsliv. Samtidig får virksomhederne adgang til splinterny viden og mere kvalificerede medarbejdere, siger Søren Pind.

Erhvervslivet og universiteterne har efterspurgt muligheden for, at kandidatuddannelser kan udbydes på deltid til studerende, der arbejder i en virksomhed og gerne vil læse en kandidatuddannelse ved siden af.

Ministeren vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en forsøgsordning. 

I dag tager langt de fleste studerende på universitet en bachelor og kandidatuddannelse som ét langt femårigt forløb. Nu bliver det lettere at integrere studier og job. De studerende, der optages på erhvervskandidatuddannelserne, skal være ansat for eksempel mere end 25 timer om ugen i et job, hvor man ansættes på baggrund af sin bachelorgrad. Der er derfor ikke tale om almindelige studiejob. Alternativt skal de være iværksættere med egne virksomheder, mens de studerer på erhvervskandidatuddannelsen. Det skal være muligt at tage erhvervskandidatuddannelsen et eller flere år efter, at man har færdiggjort sin bachelor og for eksempel har været ude på arbejdsmarkedet i nogle år.

Erhvervskandidatuddannelserne på fire år skal have samme indhold som de nuværende toårige kandidatuddannelser – de skal blot tilrettelægges som faste, fireårige deltidsforløb. Der stilles de samme faglige krav til den studerende. Regeringen foreslår samtidig, at uddannelserne finansieres af staten, så erhvervskandidatuddannelser på fire år får det samme tilskud som toårige kandidatuddannelser. Det er nyt, at de studerende på deltid ikke opkræves deltagerbetaling. Uddannelser tilrettelagt på deltid er ikke SU-berettigede. Det skal også gælde for erhvervskandidatuddannelser, fordi de studerende får løn fra deres arbejde ved siden af studiet.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Faglig koordinator Adrian Lema, tlf.: 7231 8126, e-mail: adl@ufm.dk
Pressesekretær Kristina Mie Hansen, tlf.: 7231 8012, e-mail: kmh@ufm.dk 

Handlinger tilknyttet webside