Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2018 Call for Action: Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser

Call for Action: Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser

Uddannelses- og forskningsministeren indleder i dag et arbejde, der skal give de videregående uddannelser en teknologisk upgrade. Ambitionen er, at alle studerende får en grundlæggende forståelse for digitale teknologier. Og så skal digitale teknologier bruges til at gøre undervisningen endnu bedre.

16. august 2018

De videregående uddannelser spiller en central rolle, når det kommer til at klæde en ny generation på til fremtidens arbejdsmarked og til et samfund med nye digitale muligheder og udfordringer. Derfor indleder uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i dag det arbejde, der skal lede frem til en handlingsplan for digitale teknologier på alle videregående uddannelser.

- Den måde, vi arbejder på i dag, vil se anderledes ud om ti år. Meget mere bliver digitalt, og det skal alle vores videregående uddannelser tage højde for. Derfor er der behov for en teknologisk upgrade. Vi skal have studerende, som kan bruge ny teknologi til at skabe forandringer, fordi de forstår teknologien, er kritiske over for den og kan reflektere over fordele og ulemper ved de teknologiske muligheder. Forventningen fra studerende og erhvervslivet må være, at man på en videregående uddannelse får en grundig forståelse for teknologi og forstår de etiske problemstillinger omkring teknologi, uanset hvilken uddannelse man går på, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Ud over teknologiforståelse vil handlingsplanen for digitale teknologier have fokus på, hvordan teknologi i højere grad kan bruges til at gøre undervisningen bedre og de studerende klogere, da ny teknologi kan understøtte en inspirerende og inddragende undervisning.

Første skridt i retning mod handlingsplanen bliver taget i dag med et Call for Action. Her beder uddannelses- og forskningsministeren uddannelsesinstitutionerne om at byde ind med, hvilke konkrete erfaringer de allerede har med digitale teknologier, hvilket potentiale de ser i arbejdet med digitale teknologier på de videregående uddannelser samt hvilke barrierer de oplever.

- Mange steder indgår teknologiforståelse og digitale teknologier naturligt i uddannelserne, andre steder kan der være behov for at integrere det i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag. Vi ved eksempelvis, at en tredjedel af undervisere på danske universiteter i dag i mindre grad eller slet ikke bruger it i undervisningen. Vi kan ikke skræddersy løsningerne i ministeriet, men har brug for input fra uddannelserne. Derfor opfordrer jeg alle uddannelsesinstitutionerne til at melde ind med deres erfaringer og bud på barrierer, som de støder på i arbejdet med digitalisering, siger Tommy Ahlers.

Bidrag til arbejdet kan indsendes via ministeriets hjemmeside på:

Indspil skal være modtaget senest den 15. oktober 2018. I løbet af efteråret offentliggøres et inspirationskatalog med erfaringer, og ministeren vil invitere til rundbordsmøder med relevante interessenter. I februar 2019 offentliggøres handlingsplanen.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Henvendelser til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers: Pressetelefonen 7231 8181.

Henvendelser vedrørende arbejdet med den digitale handlingsplan: Kontorchef Dina Bloch, 7231 8053, dibl@ufm.dk

Senest opdateret 21. august 2018