Gå til indhold

Fremtidens medarbejdere: Dyb faglighed og samarbejdsevner

12. marts 2018
Fremtidens matematikere og ingeniører skal også være rigtigt gode til at samarbejde, hvis de skal have et godt job og en høj løn, viser nyt studie. Uddannelserne skal styrke de studerendes evne til at samarbejde, så studerende geares til fremtidens arbejdsmarked, siger Søren Pind.

I fremtiden vil der være færre rutinemæssige arbejdsopgaver. Derfor bliver det vigtigere end nogensinde, at medarbejdere også kan løse problemstillinger og samarbejde med kollegaer. Det viser et litteraturstudie, som VIVE har udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ifølge studiet vil det fremover ikke være nok at være klog. Det bliver også vigtigt, at for eksempel matematikere også er gode til at samarbejde.

Det skal universitetsuddannelserne tage højde for, så studerende udover en dyb faglighed også uddannes til at samarbejde og dygtiggøre sig løbende, understreger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind:

- Vi har mere end nogensinde behov for selvstændigt tænkende unge, der formår at kapere vores tid og den omstilling, vi står over for. De studerende skal geares til en fremtid med ny teknologi og et arbejdsmarked i forandring. Det er vigtigt, at uddannelserne ikke blot uddanner specialister, men også tager højde for, at fremtidens medarbejdere skal evne at sætte sig i andres sted, samarbejde med andre fagligheder og løse komplekse problemstillinger i fællesskab, siger Søren Pind.

Virksomheder efterspørger flere universitetsuddannede

En analyse blandt danske virksomhederne viser, at også danske virksomheder efterlyser medarbejdere, der er gode til at samarbejde, overholde deadlines, tilegne sig ny viden og løse problemer. Det svarer de i en ny undersøgelse, som Universitetsudvalget har foretaget blandt private virksomheder. I undersøgelsen er virksomhederne blevet spurgt om, hvilke kompetencer der er vigtige.

Samtidig viser undersøgelsen, at virksomhederne gerne vil ansætte en større andel medarbejdere med en universitetsuddannelse i fremtiden. Det er især universitetsuddannede fra de tekniske, samfundsvidenskabelige og it-faglige uddannelser, som virksomhederne vil ansætte flere af.

Om VIVEs litteraturstudie:

 • VIVE har identificeret otte rapporter, som skønner, hvad den teknologiske udvikling betyder for fremtidens arbejdsmarked, hvor automatiseringen erstatter flere og flere arbejdsopgaver
 • Udviklingen i fremtiden kommer til at ligne den historiske udvikling, hvor flere rutinemæssige opgaver er blevet overtaget af især computeren
 • Overordnet er der brug for de samme kompetencer i fremtiden som i dag, men arbejdsmarkedet vil bære præg af færre rutinemæssige arbejdsopgaver og flere ikke-rutinemæssige arbejdsopgaver
 • Syv ud af de otte rapporter, som VIVE har gennemgået, viser, at der vil blive mere brug for medarbejdere med kognitive evner. Det drejer sig blandt andet om evnen til at lære og problemløse gennem forskellige mentale aktiviteter
 • Syv af de otte rapporter, som VIVE har gennemgået, peger på, at der også vil blive mere brug for medarbejdere med sociale færdigheder. Det drejer sig blandt andet om forhandlingsevner, overtalelse, social opfattelsesevne, at hjælpe andre eller at tage vare på andre
 • Kognitive evner vurderes at være vigtigere end sociale færdigheder i fremtiden i to af de tre studier, der rangerer fremtidens kompetencer. En rapport rangerer sociale færdigheder højere end kognitive færdigheder
 • Litteraturstudiet er den 12. marts 2018 under fagfællebedømmelse

Om spørgeskemaundersøgelsen

 • Danmark Statistik har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt en stikprøve på 4.000 repræsentativt udvalgte repræsentanter fra private virksomheder. Cirka 1.800 har deltaget i undersøgelsen.
 • Til stikprøven udvælges nøglepersoner i virksomhederne på baggrund af indkomstoplysninger, som gør det muligt at identificere repræsentanter, som har erfaring med ansættelse af medarbejdere.
 • Formålet med undersøgelsen er at få ny viden om ansættelse, kompetencematch og kendskab til universitetsuddannede i det private erhvervsliv
 • Undersøgelsen er foretaget i perioden fra 14. september 2017 til 21. oktober 2017 og har en svarprocent på 46 procent.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Pressetelefonen, tlf.: 7231 8181