Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2018 Knap halvfems tusinde har søgt ind på en videregående uddannelse

Knap halvfems tusinde har søgt ind på en videregående uddannelse

89.700 unge har søgt ind på en videregående uddannelse ved ansøgningsfristen. Flere unge vil være ingeniører og 17.752 ansøgere har søgt ind på STEM-uddannelser.

05. juli 2018

Ved ansøgningsfristen klokken 12 den 5. juli havde 20 procent af de 89.700 ansøgere til en videregående uddannelse som 1. prioritet søgt en STEM-uddannelse, som dækker over blandt andet IT-området, ingeniører og naturvidenskabelige uddannelser. Det viser en opgørelse over årets søgning til de videregående uddannelser.

Blandt andet har civil- og diplomingeniøruddannelserne fået flere ansøgere, og IT-universitetet har modtaget ansøgninger fra 11 procent flere 1. prioritetsansøgere.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers glæder sig over, at så mange har søgt en videregående uddannelse.

- Det er 89.700 unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse. Det er 89.700 drømme. Og det er godt for så kan de blive endnu dygtigere og gå ud og skabe noget. Jeg er glad for at se, at unge interesserer sig mere og mere for at blive ingeniører og for it og teknologi. De kommer til at få stor betydning for udviklingen af vores samfund.

Samlet set har 2 procent færre end sidste år sendt en ansøgning til en videregående uddannelse. De hovedområder, der har oplevet størst fald i forhold til sidste år, er humaniora (med 9 procent*) og det medie- og kommunikationsfaglige område på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne (med 6 procent).

Om årets søgning

I alt har 89.700 søgt ind på en videregående uddannelse i år.

Ansøgerne får svar den 28. juli.

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør den 28. juli klokken 00.01 hovedtal fra Den Koordinerede Tilmelding med antal ansøgere, antal optagne samt adgangskvotienter på de forskellige uddannelser på www.ufm.dk

I 2017 søgte 91.539 ind på en videregående uddannelse, inden fristen udløb den 5. juli kl. 12. Heraf blev 65.165 tilbudt optag på en uddannelse.

*Grundet en uddannelse, der ved en fejl var indplaceret under humaniora, er faldet i antallet af ansøgninger til humaniora 9 procent og ikke 10 procent, som først angivet.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Henvendelser fra pressen til pressetelefonen: 7231 8181
Spørgsmål vedr. søgetal til områdeleder Tine Bjerregaard, tlf.: 7231 8885, e-mail: tbj@ufm.dk

Senest opdateret 06. juli 2018