Gå til indhold

Aftale om fleksible universitetsuddannelser

Alle Folketingets partier indgik den 6. december 2018 en ny aftale, som skal give universitetsstuderende mere fleksible uddannelser og flere muligheder for at tilrettelægge deres uddannelse.

Med aftalen bliver det bl.a. nemmere at veksle mellem studieliv og arbejdsliv, studere på deltid eller muligt at tage en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse. De studerende får med aftalen flere valgmuligheder på studiet og mulighed for at kombinere på tværs af fagområder og veksle mellem uddannelse og arbejdsmarked. Mere fleksible universitetsuddannelser skal også bidrage til en bevægelse i retning af øget livslang læring, hvor det bliver mere naturligt at vende tilbage til universitetet og bygge oven på erfaringerne efter nogle år på arbejdsmarkedet.

Alle Folketingets partier blev den 6. december 2018 enige om at skabe mere fleksible universitetsuddannelser og give de studerende bedre muligheder for at vælge en mere fleksibel vej gennem universitetet, der passer til skiftende kompetencebehov på arbejdsmarkedet.

Aftalen indeholder blandt andet:

  • Bedre mulighed for at arbejde efter bacheloruddannelsen og for at vende tilbage til en kandidatuddannelse (retskravet forlænges til tre år)
  • Supplerende mulighed for 1-årige akademiske overbygningsuddannelser
  • Bedre mulighed for at studere på deltid (flere erhvervskandidatuddannelser).
  • Afskaffelse af bonus for hurtig studiestart

Implementering:

Lovforslag L 201 om mere fleksible universitetsuddannelser m.v. blev vedtaget i Folketinget den 25. april 2019. Loven trådte i kraft den 1. juli 2019.

Det vedtagne lovforslag bygger på den politiske aftale af 6. december 2018 om mere fleksible universitetsuddannelser, som rummer en række initiativer, der kræver forskellig opfølgning. De største initiativer kræver lov- og bekendtgørelsesændringer.

Der blev den 1. maj 2019 iværksat en høring over udkast til ændringsbekendtgørelser. Høringen, der udløb den 31. maj 2019, kan følges her:

Afskaffelse af bonus for hurtig studiestart (1,08-reglen) trådte i kraft fra 2020.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og forskningsministeren: Pressetelefonen, tlf. 7231 81 81.

Vedr. aftalen: Linea Spendrup Slagslunde, 72 31 89 47, lsp@ufm.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. november 2023