Gå til indhold

28,6 millioner til ny viden til læreruddannelsen og folkeskolen

Børns lyst til at læse og elevers interesse for naturfag. Det er blandt projekterne, som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt ca. 29 mio. kroner til. Vi skal styrke læreruddannelsen og folkeskolen, og her er ny forskningsbaseret viden vigtig, siger uddannelses- og forskningsministeren.

Hvordan påvirker digitale hjælpemidler børnenes lyst til at læse? Hvordan øger man i det hele tage børns læselyst? Og kan samarbejde på tværs og fællesskaber styrke arbejdet med at løfte børn, der har det svært i skolen?

Det er nogle af de spørgsmål, som 12 praksisnære forskningsprojekter nu skal undersøge. Projekterne skal give ny viden for at styrke folkeskolen og læreruddannelsen til gavn for de danske folkeskoleelever og de forskere, der uddannes.

- Dygtige lærere skaber gode børneliv og inspirerer vores børn til at blive kloge, selvstændige og kritiske unge. Lærerne er en afgørende del af vores kernevelfærd – de har kæmpe stor betydning for vores børns fremtid. Det er en af mine prioriteter at styrke læreruddannelsen, og de 12 projekter er med til at udvikle uddannelsen og undervisningen, og forskning er med til at gøre folkeskolen bedre. Særligt projekterne omkring elevernes læsning synes jeg er spændende – lysten til at læse er så afgørende en grundsten for vores børns udvikling, og kan vi styrke elevernes læselyst, styrker vi deres muligheder i livet. Alle projekterne giver vigtig viden til læreruddannelsen og skolen, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Det er niende gang, at Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har udvalgt forskningsprojekter, og i alt gives 28,6 millioner til 12 forskellige projekter.

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

  • Ph.d.-rådets medlemmer er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren og administreres på Aarhus Universitet.
  • Rådet har siden 2011 bevilget 106 ph.d.-stipendier til praksisnær forskning på grundskoleområdet.
  • Det overordnede formål med ph.d.-stipendierne er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse.
  • De ph.d.-studerende er forankret i et samarbejde mellem en professionshøjskole og et universitet, så Ph.d.-projekterne danner forskningsnetværk, der binder forsknings- og uddannelsesmiljøerne sammen og understøtter, at ny viden kommer de pædagogiske uddannelser og den daglige praksis i folkeskolen til gavn.
  • Ph.d.-erne vil efterfølgende kunne undervise på en professionshøjskole.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Handlinger tilknyttet webside