Gå til indhold

Besparelser på uddannelser fjernes og uddannelsesloftet afskaffes

03. december 2019
Nu investeres der i uddannelse. Finanslovaftalen giver et markant løft af hele uddannelsesområdet. Uddannelses- og forskningsministeren er stolt over aftalen, der stopper planlagte uddannelsesbesparelser på mere end en milliard kroner næste år, og giver mere ro og trivsel for studerende.

Aftaleparterne er enige om helt at afskaffe uddannelsesloftet med virkning fra sommeroptaget 2020, studerende kommer dermed tilbage til de uddannelsesmuligheder, der var før 2017.

- Uddannelsesloftet har fyldt meget hos de studerende og skabt utryghed. Det har været et øget pres på studerende, hvor mange i forvejen er pressede. Det vil vi ikke være med til, derfor stopper vi det helt, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Aftaleparterne er enige om at videreføre det midlertidige takstløft til takst 1-uddannelser på universiteterne, det er de fleste humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Takstforhøjelsen budgetteres nu tre år frem.

Der er derudover afsat 127,5 millioner kroner i 2019 til et løft af pædagoguddannelserne. Professionshøjskolerne kan disponere midlerne tilført i 2019 henover de kommende år. Aftaleparterne er herudover enige om at prioritere et taxameterløft til pædagoguddannelsen på 43 millioner kroner i 2023.

Der afsættes et kvalitetstilskud til de kunstneriske uddannelser på 15 millioner kroner årligt i perioden 2020-2023 som tilskud til at styrke kvaliteten i det kunstneriske udviklingsarbejde.

Samtidig annulleres omprioriteringsbidraget fra 2020.

- Jeg er så stolt over at være en del af en regering, der i stedet for hvert år at spare, på noget af den vigtigste velfærd i det her land, nemlig uddannelse, nu investerer i vores unges fremtid. Vi ruller den tidligere regerings besparelser på de videregående uddannelser tilbage. Med finanslovaftalen investerer vi også i de omkring 60.000 studerende på humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser – områder der er vigtige for den grønne omstilling og for udviklingen af vores samfund, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Fakta om aftalen:

  • Omprioriteringsbidraget på uddannelse annulleres fra 2020.
  • Takst 1 på universiteterne (de fleste humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser) videreføres i 2020-2022.
  • Uddannelsesloftet (begrænsning af dobbeltuddannelse) fjernes fra sommeroptaget 2020.
  • Der afsættes i alt 15 millioner kroner årligt i perioden 2020-2023 som tilskud til at styrke kvaliteten i det kunstneriske udviklingsarbejde på de kunstneriske uddannelser.
  • Der afsættes 0,8 million til Studievalg Danmark
  • Alle Folketingets partier har fordelt forskningsreserven for 2020 på 1.925 millioner kroner til forskning, heraf over 1,5 milliarder kroner til grøn forskning.

For yderligere oplysninger, kontakt

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf.: 7231 9503, email: jte@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside