Gå til indhold

Danmarks Innovationsfond har potentiale til at blive endnu bedre

21. marts 2019
Danmarks Innovationsfond er kommet godt fra start. Den har udviklet sig til en proaktiv fond med fokus på resultater, men der kan gøres mere for at stimulere strategisk forskning. Det er budskabet i en helt ny evalueringsrapport.

Det internationale ekspertpanel, der siden efteråret 2018 har evalueret Innovationsfonden, har afleveret sin evalueringsrapport med anbefalinger til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Evalueringen viser, at Danmarks Innovationsfond er en nøglespiller inden for det danske vidensbaserede innovationssystem. Fonden har, siden etableringen i 2014, udviklet overskuelige programmer og simple ansøgningsprocesser. Den er lykkedes med at skabe én central indgang for virksomheder og forskere, der ønsker økonomisk støtte til innovationsprojekter.

Fonden kan også blive bedre på en række områder. Ekspertpanelet foreslår, at fonden fokuserer på at stimulere strategisk forskning og udvikling, som kan løfte områder som for eksempel klima og miljø. Derudover skal fonden styrke sit internationale udsyn og i endnu højere grad hjælpe danske forskere og virksomheder med at samarbejde internationalt.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har her til morgen fået præsenteret evalueringen af ekspertpanelets formand, professor Mark Ferguson.

- Innovationsområdet er helt centralt for Danmarks fremtidige vækst og udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi har Innovationsfonden som en stærk spiller, der skaber resultater og får forskningen ud i samfundet. Det gør fonden i dag, men evalueringen peger på nogle udviklingsområder, som vi skal tage alvorligt. Her er jeg særligt optaget af, at fonden får et mere strategisk fokus, så vi eksempelvis prioriterer den grønne forskning og teknologi endnu højere. Det vil gavne dansk innovation og samfundet generelt, og det glæder jeg mig til at drøfte med aftalepartierne bag fonden, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Formanden for ekspertpanelet, professor Mark Ferguson, præsenterer de centrale anbefalinger i evalueringsrapporten ved et åbent arrangement for alle interesserede. Det sker torsdag 21. marts kl. 13.00-14.30 i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børsgade 4, 1215 København K.

Fakta:

Danmarks Innovationsfond blev etableret i 2014 med det formål at give tilskud til strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.

Fonden blev etableret på baggrund af en politisk aftale mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Det fremgik af den politiske aftale, at fonden skulle evalueres i 2018. Evalueringen skal blandt andet afdække, om fonden lever op til sit lovbestemte formål om at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Regeringen har i december 2018 endvidere nedsat et internationalt ekspertpanel, der skal komme med anbefalinger til den samlede danske indsats for videnbaseret innovation. Ekspertpanelet afgiver sine foreløbige anbefalinger i foråret 2019 og afrapporterer endeligt til uddannelses- og forskningsministeren i efteråret 2019. Regeringens opfølgning på evalueringen af Innovationsfonden vil blandt andet blive set i sammenhæng med eftersynet af den samlede danske indsats for videnbaseret innovation.


For yderligere oplysninger, kontakt

Kontorchef Pernille Ulrich, tlf. 72 31 85 60, peu@ufm.dk
Pressekonsulent Rasmus Baad, tlf. 72 31 80 73, rasb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside