Gå til indhold

DFiR: Hvem skal innovationsfremmeindsatsen være til for?

28. januar 2019
Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råd har undersøgt, om flere kunne få gavn af den offentlige innovationsfremmeindsats ved at fokusere på de innovationsmodne virksomheder (IMV’er).

DFiR’s undersøgelser viser, at behovet for hjælp til innovationsfremme ikke kun afhænger af virksomhedernes størrelse, men af om de er innovationsmodne og har forudsætninger for at være innovative. Derfor anbefaler DFiR, at innovationsfremmeindsatsen ikke alene fokuserer på en størrelsesbestemt målgruppe (SMV’er), men også ser på virksomhedernes innovationskapacitet, der blandt andet afhænger af deres internationaliseringsgrad, medarbejdersammensætning og kompetenceniveau, ejer-struktur og ledelsesform - og af om de er forsknings- og udviklingsaktive (FoU-aktive).

De FoU-aktive virksomheder er en særlig relevant målgruppe for innovationsfremmeindsatsen. DFiR’s undersøgelser viser, at det betaler sig at investere i fremme af videnbaseret innovation. FoU-aktive virksomheder har større produktivitetsvækst end andre virksomheder. I nogle brancher har FoU-aktive virksomheder, der gør brug af innovationsfremmeindsatsen, endog større produktivitetsvækst end FoU-virksomheder, der ikke bruger indsatsen.

- Innovative virksomheder er super vigtige for et succesrigt erhvervsliv i Danmark. Derfor er det godt, at rådet har set nærmere på den hjælp, som virksomhederne kan få til innovation og udvikling af nye produkter og services. Det er vigtig viden at tage med videre, da vi netop nu er ved at se på, hvordan vi kan løfte innovationen i Danmark, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

DFiR’s undersøgelse viser desuden, at der findes virksomheder, som i dag ikke udvikler sig gennem videnbaseret innovation eller gør brug af innovationsfremmeindsatsen, selv om de kunne have gavn af det. Det gælder FoU-aktive virksomheder i nogle af de brancher, hvor der i dag allerede findes brugere. Og det gælder store brancher, der bidrager væsentligt til samfundsøkonomien, men som ikke er særligt innovative, f.eks. Byggeri og anlæg og Landbrug, skovbrug og fiskeri.

Der er stor forskel på virksomhedernes behov for en innovationsfremmeindsats. ”Derfor er det er vigtigt, at indsatsen til fremme af videnbaseret innovation netop er indrettet, så den gør gavn hos de innovationsmodne virksomheder, der har kapaciteten til at være innovative. Indretter vi vores innovationsfremme, så den er fokuseret på deres behov, frem for til den hidtil mere ufokuserede SME- målgruppe, vil det gavne virksomheder, produktivitet og det danske samfund. Samtidig er det vigtigt, at vi via den offentligt finansierede innovationsfremmeindsats opnår en bredere samfundsgavnlig effekt, end blot hos den enkelte virksomhed, der deltager”, siger DFiR’s formand Jens Oddershede.


Yderligere oplysninger

Jens Oddershede, formand for DFiR: 40401097 eller jod@sdu.dk 
Thomas Bech Hansen, Vice President FORCE Technology, medlem af DFiR og rådets tovholder i målgruppeprojektet: 51293222 eller tbh@force.dk

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere