Gå til indhold

Ekstraordinært løft på 127,5 millioner til pædagogstuderende

28. august 2019
Uddannelses- og forskningsministeren annullerer den tidligere regerings talentprogram og vil i stedet give pengene til et ekstraordinært løft af pædagoguddannelsen. Dermed bliver der mulighed for flere undervisningstimer, mere feedback eller hjælp til de studerende, der mangler studiekompetencer.

Professionshøjskolerne får nu et ekstraordinært tilskud til et kvalitetsløft til pædagoguddannelsen. Regeringen standser udmøntningen af 127,5 millioner kroner til en særlig talentindsats, som den forrige regering lancerede i 2019.

- Vores pædagoguddannelse skal være bedre, så vi får flere dygtige pædagoger – det er en af mine topprioriteter. Vi skal sikre den grundlæggende kvalitet af vores uddannelser, før vi laver elite-programmer, så vi prioriterer pædagoguddannelsen over den tidligere regerings talent-initiativ. Når vi investerer i pædagoguddannelsen investerer vi i vores børns fremtid. Det er vigtigt for, at Danmark bliver verdens bedste land at være barn i. De pædagogstuderende skal have flere undervisningstimer, mere feedback og særlig hjælp til de studerende, der synes det er svært at studere - for mig er det her første initiativ i at løfte pædagoguddannelsen, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. 

Professionshøjskolerne kan bruge midlerne på pædagoguddannelsen til indsatser, der løber over perioden 2019-2022. Det vil være op til institutionerne at vurdere, hvor de ekstraordinære midler kan bruges bedst.

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse med over 17.000 studerende.

Pædagoguddannelsen er løbende blevet kritiseret for ikke at have tilstrækkelig høj kvalitet. Blandt andet har Danmarks Evalueringsinstitut peget på udfordringer med manglende studiekompetencer, lav studieintensitet, og at uddannelsen for sjældent lever op til de studerendes forventninger.

Finansudvalget vil blive forelagt et nyt aktstykke for at flytte pengene fra talentinitiativer til pædagoguddannelsen. Midlerne var prioriteret til talentindsatsen i forlængelse af den forrige regerings Disruption-indsats.


For yderligere oplysninger, kontakt:

For faktuelle spørgsmål vedrørende talentforløb, kontakt kontorchef Johnny Mogensen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, tlf.:7231 8350, email: jkm@ufm.dk

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf.: 7231 9503, email: jte@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside