Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2019 FFL20: Én milliard til grøn forskning og farvel til omprioriteringsbidrag på uddannelse

FFL20: Én milliard til grøn forskning og farvel til omprioriteringsbidrag på uddannelse

Regeringen lægger med finanslovsforslaget for 2020 blandt andet op til at afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelse fra 2020 og afsætte en ny grøn forskningsmilliard.

02. oktober 2019

Forskningsreserven i 2020 udgør 1,9 milliarder kroner, og uddannelses- og forskningsministeren inviterer om kort tid partierne til forhandling om fordeling af midlerne. Her vil regeringen øremærke én milliard kroner mere til grøn forskning.

- Det er en meget ambitiøs politisk prioritering af grøn forskning, men det er her, vi skal finde nye, grønne løsninger, der gavner miljøet, klimaet og vores fælles fremtid. Derfor foreslår regeringen at øremærke 1 milliard kroner ekstra til forskning i grøn omstilling, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Regeringen foreslår, at den grønne milliard fordeles med 630 millioner kroner til grøn forskning i Danmarks Innovationsfond, 260 millioner til grøn forskning i Danmarks Frie Forskningsfond, samt 40 millioner til klimaforskning ved DMI og GEUS og 70 millioner til grønne initiativer i de miljøteknologiske- og grønne udviklings- og demonstrationsprogrammer (MUDP og GUDP).

Den nye grønne milliard kommer oven i de eksisterende midler til grøn forskning og oven i den vækst i midlerne til energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogrammer, der er forudsat i energiaftalen fra juni 2018.

Samtidig fastholdes niveauet på ikke-øremærkede midler til Danmarks Frie Forskningsfond. Det samlede offentlige forskningsbudget udgør 23,7 milliarder kroner i 2020. Hermed fastholdes investeringerne i offentlig forskning på 1 procent af BNP.

Omprioriteringsbidraget annulleres

Som en del af finanslovsforslaget vil regeringen stoppe besparelser som følge af omprioriteringsbidraget på hele uddannelsesområdet fra 2020.

På de videregående uddannelser har der indtil nu været budgetteret med besparelser for yderligere cirka 0,3 milliarder kroner i 2020 og cirka 0,6 milliarder kroner årligt fra 2021 som følge af omprioriteringsbidraget. På finanslovforslaget har regeringen annulleret disse besparelser, og pengene føres tilbage til institutionerne, der skal have stabile rammer til at drive gode uddannelser.


For yderligere oplysninger, kontakt

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf.: 7231 9503, email: jte@ufm.dk

Senest opdateret 02. oktober 2019