Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2019 Nye muligheder for uddannelser uden for de store byer

Nye muligheder for uddannelser uden for de store byer

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har netop godkendt 19 nye uddannelser og udbud. 15 er uden for de fire største universitetsbyer. Godt skridt i den rigtige retning, siger ministeren.

26. november 2019

Unge over hele landet får fremover nye muligheder for uddannelse. Maskinmester i Kalundborg, skibsfører i Frederikshavn og en professionsbachelor i e-handel i Skive eller Kolding er blandt de nye muligheder.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har godkendt 19 nye uddannelser, udbud og dubleringer. 15 ud af 19 er uden for de fire største universitetsbyer.

- Alle unge skal have gode uddannelsesmuligheder, uanset hvor de bor i landet. Det er en høj prioritet for mig og for regeringen. Mange af de nye uddannelsesmuligheder er uden for de største universitetsbyer, så vi kommer et skridt i den rigtige retning. Det er jeg glad for, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Afgørelserne er truffet på baggrund af vurderinger fra det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, RUVU. RUVU skal vurdere institutionernes ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for prækvalifikation. Konkret skal udvalget forholde sig til, om en ny uddannelse eller et nyt udbud er hensigtsmæssigt set i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.

Hvis uddannelsesinstitutionen ikke er institutionsakkrediteret, skal uddannelserne og udbuddene akkrediteres af Akkrediteringsrådet, inden de kan udbydes.

Prækvalifikation

Prækvalifikation blev indført i 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes.

Prækvalifikation skal understøtte, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.

Fakta - Hvornår skal der søges om prækvalifikation

Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fem tilfælde:

  • Oprettelse af en ny videregående uddannelse eller skift af uddannelsessprog fra dansk til andet sprog på en allerede udbudt uddannelse.
  • Oprettelse af et nyt udbud af en eksisterende videregående uddannelse, som institutionen ikke allerede er godkendt til at udbyde.
  • Dublering af et uddannelsesudbud, som institutionen allerede udbyder i en anden by eller med et andet undervisningssprog.
  • Flytning af et eksisterende uddannelsesudbud til en anden by.
  • Hvis en uddannelsesinstitution ønsker at sammenlægge to eksisterende uddannelser til én ny uddannelse, og såfremt denne nye uddannelse har et andet formål og erhvervssigte end de oprindelige.

* Filen er udskiftet den 5. december, da der var fundet en fejl i den.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Senest opdateret 05. december 2019