Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2019 Regeringen stopper omprioriteringsbidraget på uddannelse

Regeringen stopper omprioriteringsbidraget på uddannelse

Regeringen foreslår nu, at besparelser som følge af omprioriteringsbidraget bliver stoppet på hele uddannelsesområdet. På finanslovsforslaget for 2020 annulleres besparelser for cirka 0,3 milliarder kroner i 2020 på de videregående uddannelser.

25. september 2019

Uddannelsesinstitutionerne har siden 2016 hvert år skulle spare 2 procent på uddannelsestilskuddene.

Set i forhold til niveauet i 2015 er bevillingerne til de videregående uddannelser beskåret med cirka 1,3 milliarder kroner i 2019 som følge af omprioriteringsbidraget.

- Uddannelse til vores børn og unge er en vigtig del af vores velfærd, og regeringen sætter velfærd først. Derfor vil vi stoppe omprioriteringsbidraget. For gode uddannelser er en investering i fremtiden. Jeg har været rundt på mange uddannelsesinstitutioner, og jeg kan se og høre, at de økonomiske rammer betyder noget for for eksempel kontakten til underviserne, antallet af undervisningstimer og mere feedback, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Hidtil har der været budgetteret med besparelser for yderligere cirka 0,3 milliarder kroner i 2020 og cirka 0,6 milliarder kroner årligt fra 2021 som følge af omprioriteringsbidraget. Regeringen foreslår nu at afskaffe det årlige omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet fra 2020 og frem.

- At omprioriteringsbidraget stopper, er ikke det samme, som at uddannelserne får flere penge – det ved vi godt. Vi vil give institutionerne stabile rammer i stedet for hele tiden at skulle lede efter nye steder at spare. Det er et vigtigt første skridt, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget fra 2020 vil få betydning for de cirka 260.000 studerende på de videregående uddannelser.

Forslaget om at annullere omprioriteringsbidraget er fuldt finansieret. Regeringen foreslår således, at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften, annullere den planlagte lempelse af skattefritagelse for fri arbejdstelefon og bevare det nuværende loft for aktiesparekontoen, som den tidligere regering ønskede at hæve.

Samlet giver de tre forslag 1,6 milliarder kroner i merprovenu, hvoraf godt 800 millioner kroner anvendes på at annullere den tidligere regerings planlagte besparelse på uddannelse.


 For yderligere oplysninger, kontakt

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf.: 7231 9503, email: jte@ufm.dk

Senest opdateret 26. september 2019