Gå til indhold

COVID-19 skal gøre os klogere på onlineundervisning

20. maj 2020
Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilliget 1 million kroner til at samle op på de aktuelle erfaringer med onlineundervisning på de videregående uddannelser under COVID-19. Målet er at opsamle fælles erfaringer, som kan bruges til at udvikle institutionernes arbejde med onlineundervisning.

COVID-19 har i den grad ændret måden, undervisning foregår på i Danmark. Aldrig før har der skullet findes digitale undervisningsformer til så mange forskellige studerende på så kort tid. De erfaringer skal man lære af i uddannelsessektoren. Derfor har uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen bevilliget 1 million kroner til et projekt, der skal gøre netop det.

Det er Professionshøjskolen UCN, som i tæt samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, University College Lillebælt, UC Syd og VIA University College, skal gennemføre projektet. 

Projektet har to formål: Det skal bidrage til at samle op på de erfaringer fra COVID-19 situationen, som uddannelserne har gjort sig med onlineundervisning. Og det skal bidrage til at dele viden på tværs, så de videregående uddannelser kan udvikle deres arbejde med at bruge digitale og teknologiske redskaber i undervisning og eksamen.

- COVID-19 har betydet, at vores undervisere og studerende har måttet tage nye digitale værktøjer i brug i undervisningen. Og rigtig mange steder har erfaringerne faktisk været positive. Selvom jeg tror, alle glæder sig til at møde deres undervisere og medstuderende igen i den virkelige verden, så er det vigtigt, at vi lærer af de erfaringer, der er blevet gjort. Jeg tror, vi er mange, der har oplevet små glimt i den nye digitale måde at omgås hinanden på, som vi kan tage med videre, når vi forhåbentligt snart kan vende tilbage til en mere normal virkelighed. Det skal det her projekt bidrage til at samle op på, når det handler om den digitale undervisning. Jeg vil dykke ned i resultaterne med stor interesse, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

I det pågældende projekt vil der blandt andet blive set på, hvordan studerende har oplevet forskellige digitale undervisningsformer, og hvilken betydning de forskellige tilgange har for studerende – bl.a. i forhold til oplevet læringsudbytte og læringsstrategier. Der vil samtidig blive set på, hvordan underviserne har oplevet situationen.

Projektet er blevet udvalgt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Projektet igangsættes med det samme og forventes afsluttet ved udgangen af 2020.


For yderligere oplysninger, kontakt:

I forhold til uddannelses- og forskningsministeren:
Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon, tlf. 7231 8181

I forhold til projektet:
Kontorchef Patrizia Marchegiani, tlf. 7231 8914, pama@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside