Gå til indhold

COVID-19: Studerende på de videregående uddannelser sendes hjem

11. marts 2020
Set i lyset af smitte-udviklingen af COVID-19 i Danmark sender Uddannelses- og Forskningsministeriet efter anbefalinger fra sundhedsmyndighederne studerende og medarbejdere på alle landets videregående uddannelsesinstitutioner hjem.

Myndighederne arbejder på at forsinke spredningen af COVID-19 i Danmark mest muligt for at afbøde konsekvenserne af virussen, herunder beskytte særligt sårbare grupper og undgå et for stort pres på kapaciteten i sundhedsvæsenet.

Som et tiltag skal alle studerende på de videregående uddannelser sendes hjem nu og i foreløbig to uger frem fra fredag den 13. marts 2020. Og lige som alle andre offentligt ansatte, sendes medarbejdere hjem hurtigst muligt og i foreløbig to uger frem fra fredag den 13. marts. Kun medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, bør være fysisk tilstede på institutionerne.

Al fysisk studieaktivitet på institutionerne stopper dermed.

Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at de studerende fortsat er studieaktive og derved opretholder deres studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt. SU-udbetalingerne til studerende fortsætter derfor uændret.

Opfordringen er, at både studerende og medarbejdere i denne ekstraordinære situation udviser samfundssind og følger sundhedsmyndighederne og andre myndigheders løbende anbefalinger for social færden. Det vil sige begrænset social kontakt.

Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig, skal du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

Medarbejdere henvises til egne institutioner og kan derudover stille spørgsmål via UFM’s postkasse: .


For yderligere oplysninger, kontakt:

Konstitueret kommunikationschef Trine Søndergaard, tlf. 7231 8009, tri@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside