Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2020 Læreruddannelsen skal tættere på praksis

Læreruddannelsen skal tættere på praksis

Regeringen ønsker et højt ambitionsniveau for læreruddannelsen. Det skal ske ved mere praksis, ikke ved mere akademisering. Derfor bliver læreruddannelseskommissionen afviklet. I stedet sætter uddannelses- og forskningsministeren et udviklingsarbejde i gang sammen med praktikere fra uddannelsen.

14. august 2020

Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, og det kræver en læreruddannelse i verdensklasse. Derfor vil uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen begynde et arbejde med at gøre læreruddannelsen endnu bedre. Men det skal ikke ske gennem en kommission. Det skal i stedet ske i et samspil med studerende, lærere, kommuner og organisationer, eller hvad man kunne kalde ”hverdagens eksperter”.

- Regeringen ønsker at sætte et højt ambitionsniveau for læreruddannelsen og tager udfordringerne på uddannelsen alvorligt. Læreruddannelsen skal være attraktiv, så den kan tiltrække flere dygtige og motiverede studerende i hele Danmark. For mig handler det bl.a. om, at vi skal have styrket fokus på praktikken i uddannelsen, så de studerende bliver endnu bedre rustet til virkeligheden i klasselokalerne. Jeg ser omvendt ikke et behov for at akademisere uddannelsen yderligere eller flytte den hen på universiteterne i de store byer, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. 

VLAK-regeringen nedsatte i marts 2019 en 'Kommission om fremtidens læreruddannelse', som skulle gennemgå læreruddannelsen og se på, hvordan den i fremtiden kunne blive bedre. Baggrunden var blandt andet, at evalueringen af læreruddannelsen fra 2018 pegede på udfordringer i forhold til det faglige niveau, studiekultur, rekruttering og fastholdelse af studerende samt vidensbasering på læreruddannelsen.

Efter drøftelser med sektoren mener den nuværende regering ikke, at der er behov for en kommission, men vil i stedet trække på sektorens egne erfaringer.

- Jeg er meget optaget af at få input fra de mennesker, der arbejder i og med skolerne i stedet for input fra en kommission. Vi skal gøre uddannelsen bedre ved at bygge den op nedefra. Det er tid til at fokusere på undervisning, indhold og læring – ikke til at opfinde nye strukturelle reformer af læreruddannelsen, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

I den kommende tid vil ministeren invitere politiske kolleger og parter, der arbejder med læreruddannelsen til daglig, til dialog om udviklingen af læreruddannelsen. Derefter går udviklingsarbejdet i gang.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressehenvendelser til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen: Ministeriets pressetelefon: 7231 8181.

Senest opdateret 14. august 2020