Gå til indhold

Ministre glæder sig over fordeling af viden- og erhvervsklynger i hele landet

01. oktober 2020
Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget en række nye klynger, som fra 2021-2024 skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og dermed få mere innovation ud i samfundet. Ministre glæder sig over, at der er skabt geografisk balance med de 14 nye klynger.

14 nye viden- og erhvervsklynger er på plads. Med en geografisk fordeling i hele Danmark skal de gøre vejen mellem forskere og vores virksomheder kortere. Det har været afgørende for regeringen at få en afbalanceret regional forankring af de nye erhvervsklynger, så klyngerne bliver til gavn for virksomheder i hele Danmark.

Uddannelses- og forskningsministeren trak tidligere på sommeren i nødbremsen, da hun var bekymret for den regionale balance i den samlede klyngeindsats, og opfordrede til, at der skulle ske en geografisk spredning af klyngerne. Det har båret frugt. Hovedparten af klyngernes hovedsæder kommer nu til at ligge uden for hovedstaden. Og samlet set har klyngerne cirka 60 repræsentationer fordelt rundt om i landet, heraf 14 i hovedstaden.

Både uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og erhvervsminister Simon Kollerup er tilfredse med, at klyngerne demonstrerer en tydelig ambition om, at de skal være klynger for hele Danmark og ikke bare for en bestemt region eller by.

- Vi har et stærkt erhvervsliv i hele Danmark. Det skal de nye klynger være med til at støtte op om ved at danne bro mellem forskningsmiljøer og virksomheder. For regeringen har det været meget vigtigt, at der er geografisk balance i det danmarkskort, der tegnes med klyngerne. Det er der nu, og jeg glæder mig til at se det blive til virkelighed, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

- Virksomheder er afhængige af den nyeste viden. Derfor har regeringen en klar ambition om at rykke erhvervslivet og forskere tættere sammen. Så jeg er glad for, at de nye klynger i deres fordeling binder Danmark bedre sammen. Og at de både styrker innovationen, den grønne omstilling og brancher som life science, der allerede nu løfter den danske eksport markant. Det er vigtigt, at man kan arbejde og bo i alle dele af landet, og jeg glæder mig til at følge de kommende væksteventyr i både land og by, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

De nye klynger bliver tilgængelige i hele landet. Enten ved at være tilstede i form af afdelinger og låne-kontorpladser eller via tæt samarbejde med f.eks. universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og erhvervshuse i hele landet.

Konkret skal de nye klynger fungere som bindeled mellem virksomheder og videninstitutioner inden for de udvalgte danske styrkepositioner, som f.eks. miljø, energi, det maritime område og life science for at fremme innovations- og vidensamarbejde. Det er desuden en selvstændig ambition, at de kommende klynger bidrager til omstilling til en mere grøn og klimavenlig produktion.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som har udpeget 12 af de styrkepositioner og spirende områder, som klyngerne skal arbejde inden for, vil i næste uge tage stilling til, hvordan bestyrelsens bevilling på 80 mio. kr. årligt fordeles mellem klyngerne.

- I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er vi yderst tilfredse med, at de styrkepositioner, vi udpegede i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023, fremadrettet understøttes af én klyngeorganisation for hver styrkeposition. Det har været fantastisk at se, hvordan aktørerne i klyngelandskabet er gået sammen for virksomhedernes skyld. Bestyrelsen vil fremover have fokus på, at klyngerne løbende udvikler værdiskabelsen for virksomhederne, så vi får mest mulig gavn af mulighederne inden for bl.a. digitalisering og grøn omstilling, siger Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

*Filerne er blevet udskiftet med opdaterede versioner den 6. oktober 2020  Vejen er blevet tilføjet.

Fremtidige opdateringer vil ikke blive rettet i pressemeddelelsen, men på temaside om klynger.

Baggrund

Med loven om erhvervsfremme fra 2019 blev det slået fast, at der kun skal være én offentligt finansieret klyngeindsats inden for hvert erhvervs- og teknologiområde.

Erhvervsfremmebestyrelsen udpegede i sin strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 de styrkepositioner, som de nye klyngeindsatser skal fokusere på.

Både Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse uddeler hver årligt 80 millioner kroner til erhvervsklyngerne. De nye klynger går i luften med deres aktiviteter 1. januar 2021.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet via pressetelefonen, tlf. 7231 8181
Erhvervsministeriet, presserådgiver Camilla Christensen Weigel, tlf. 91 33 70 97
Erhvervsfremmebestyrelsen, kontorchef Søren Asp Mikkelsen, tlf. 35 2917 51, SorMik@erst.dk eller chefkonsulent Morten Kruse Søland, tlf. 35 29 15 10, MorSol@erst.dk

Handlinger tilknyttet webside