Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2020 Ny retning for Innovationsfonden

Ny retning for Innovationsfonden

Regeringen og en bred gruppe af Folketingets partier har indgået en aftale for Innovationsfonden. Fremover skal fonden anlægge en ny tilgang for at bidrage til løsninger på de store samfundsudfordringer inden for eksempelvis grøn omstilling og samtidig bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse.

23. november 2020

Innovationsfonden skal have et nyt lovgrundlag. Det står klart efter, at regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Frie Grønne, Liberal Alliance og Alternativet har landet en ny aftale.

Den politiske aftale følger blandt andet op på evalueringen af Innovationsfonden fra 2019, der eksempelvis konkluderede, at fonden ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret den strategiske grundlagsskabende forskning, der er væsentlig for at skabe vækst og beskæftigelse på lang sigt.

Kernen i Innovationsfondens arbejde skal fortsat være at bidrage til samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation mellem videninstitutioner og virksomheder. Det skal bidrage til at øge forsknings- og innovationsindsatsen i danske virksomheder og til at skabe vækst og beskæftigelse i hele landet.

Samtidig skal fonden bidrage til at finde på løsninger på store samfundsudfordringer, som Danmark og resten af verden står over for - det gælder bl.a. den grønne omstilling af samfundet og erhvervslivet.

- Fra dag ét som minister har jeg haft en klar ambition for forsknings- og innovationsområdet: Det skal bidrage til at løse en af de største udfordringer, vi står over for som samfund; nemlig at få gennemført en grøn omstilling, hvor alle kan være med.  Derfor er det vigtigt for mig, at vi har landet en aftale, der sætter en klar retning for, hvordan Innovationsfonden skal styrke den danske forskning- og innovationsindsats inden for blandt andet grøn omstilling. Derudover lægger jeg vægt på, at fonden får et fornyet fokus på det vigtige i at have en strategisk tilgang til forskning, teknologiudvikling og innovation, som kan være med til at skabe både vækst og beskæftigelse på kort og langt sigt, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

For at bidrage til løsningerne af de store samfundsudfordringer er aftalepartierne enige om, at Innovationsfonden i højere grad skal støtte opbygning af langsigtet forsknings- og innovationskapacitet samt talentudvikling. Det kan f.eks. være ved at støtte flere unge forskeres Ph.d.- og PostDoc-forløb inden for de områder, hvor der er brug for det.

Partierne er også enige om, at det skal være Folketingets partier, der prioriterer, hvilke forskningsområder og samfundsudfordringer Innovationsfonden skal adressere i sit arbejde. Det kan f.eks. være i forbindelse med de årlige forhandlinger om fordelingen af forskningsreserven.

Fakta

Innovationsfonden spiller en central rolle som den udmøntende fond for offentligt konkurrenceudsatte strategiske forsknings- og innovationsmidler. Innovationsfonden skal i 2021 udmønte ca. 1,9 mia. kr. til forskning og innovation og heraf 1,1 mia. kr. til forskning og innovation inden for grøn omstilling. Justeringen af Innovationsfondens lovgrundlag følger op på henholdsvis: 

  • aftalerne om fordeling af forskningsreserven for 2020 og 2021,
  • evalueringen af Innovationsfonden fra 2019,
  • anbefalingerne fra det internationale panel ”Videnbaseret Innovation i Verdensklasse” (VIV) fra 2019 samt

Uddannelses- og Forskningsministeriets løbende tilsyn med fonden. Aftalen er et led i regeringens grønne forskningsstrategi - ”Fremtidens grønne løsninger – Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation” 


For yderligere kommentarer:

Fra uddannelses- og forskningsministeren: Via ministeriets pressetelefon, tlf. 7231-8181.

Senest opdateret 23. november 2020