Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2020 Studerende får hjælp til akut praktikproblem

Studerende får hjælp til akut praktikproblem

COVID-19-situationen har gjort det sværere for nogle studerende at komme i lønnet praktik. Uddannelses- og forskningsministeren er derfor klar med en midlertidig omlægning fra løn til SU, der skal hjælpe berørte studerende ud i praktik, så de kan fortsætte deres uddannelse uden forsinkelse.

07. juli 2020

Tusindvis af studerende skal på den anden side af sommerferien i praktik. Men for nogle af dem, der skal ud i det private erhvervsliv, er der lige nu en akut udfordring. COVID-19-situationen og de medfølgende økonomiske konsekvenser har fået flere virksomheder til at holde igen med at oprette lønnede praktikpladser, og det kan helt konkret mærkes blandt dem, der studerer til henholdsvis handelsøkonom, laborant og optometrist samt for nogle diplomingeniørstuderende.

Derfor er uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen nu klar med en løsning, hvor de tre uddannelser får tilladelse til en delvis, midlertidig omlægning fra lønnet praktik til SU. Derudover bliver der givet dispensation til, at flere diplomingeniørstuderende kan modtage SU i stedet for løn under deres praktik.

- Det er helt afgørende, at de berørte studerende ikke skal bremses midt i deres uddannelse men kan fortsætte i praktik. Hvis ikke de får mulighed for at komme i praktik som planlagt, vil det betyde en længere studietid, eller i værste fald at flere helt vil stoppe deres uddannelse. Derfor er jeg glad for, at vi har kunnet løse den akutte udfordring på denne her måde, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Helt konkret bliver det muligt at omlægge op til halvdelen af praktikpladserne fra løn til SU på de to erhvervsakademiuddannelser til handelsøkonom og laborant og professionsbacheloruddannelsen til optometrist. Derudover får VIA University College dispensation til ligeledes at lade op til halvdelen af de studerende på diplomingeniøruddannelserne modtage SU frem for løn under praktik.

Løsningen gælder for studerende, som begynder deres praktik i efteråret 2020. Der er tale om en midlertidig løsning på en akut udfordring, men det er stadig nødvendigt, at alle parter er med til at løfte et fælles ansvar, siger uddannelses- og forskningsministeren.

- Jeg er glad for, at vi har kunnet finde et plaster til såret her og nu, men der er behov for, at alle strækker sig i denne her tid for at få de studerende godt igennem deres uddannelse. Mange er i praktik i små og mellemstore virksomheder, som på grund af COVID-19 er usikre på deres økonomiske situation. Nogle er derfor tilbageholdende med at tage praktikanter, og det er helt naturligt. Men jeg vil opfordre alle virksomheder til hele tiden at vurdere, om der er plads til at tage praktikanter, så vi bliver ved med at sikre, at der er veluddannet arbejdskraft at rekruttere fra, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.


For yderligere oplysninger kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon, 72 31 81 81.

Senest opdateret 07. juli 2020