Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2021 Danmarks rumstrategi får grøn overhaling

Danmarks rumstrategi får grøn overhaling

Regeringen har opdateret Danmarks rumstrategi. Vi skal i højere grad bruge rummet til at løse udfordringerne omkring klima, natur, biodiversitet og miljø – men også øvrige samfundsudfordringer, som sikkerhed og beredskab i bl.a. Arktis.

04. juni 2021

Læs Danmarks nationale strategi for rummet

Rummet bidrager allerede i dag med viden og data i forhold til at løse en række udfordringer inden for klima-, miljø-, natur- og biodiversitetsovervågning samt mere bæredygtige transportløsninger. I fremtiden skal mulighederne, som rummet giver os, bruges i endnu højere grad til at skabe grønne løsninger til samfundet.

- Rummet spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Satellitter kan for eksempel dokumentere klimaforandringer eller hjælpe os med at styre trafikken, så vi mindsker udledningen af CO2.  Derfor skal vores nationale rumstrategi afspejle de samme grønne værdier og visioner, som regeringen arbejder for hernede på jorden. Jeg mener, der er et kæmpe potentiale i rummet for både danskerne, erhvervslivet og myndigheder. Derfor er jeg glad for, at vi kan præsentere denne opdatering af Danmarks rumstrategi, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Udover at have et grønt fokus vil strategien understøtte en øget digitalisering i forhold til kontrol og tilsyn samt i forhold til øget vækst inden for en lang række grønne teknologier og anvendelser.

Klimaminister Dan Jørgensen:

- Menneskeheden har opnået store succeser i rummet med banebrydende teknologier og rummissioner til fjerne planeter. Men rummet kan også hjælpe med at udvikle nye, grønne løsninger på vores egen planets største udfordring – klimaforandringerne. For eksempel kan satellitdata hjælpe med at optimere ruterne for vejgodstrafik i Danmark og dermed reducere udledningerne af drivhusgasser med 20-30 procent. Regeringens nye rumstrategi vil være med til at fremme ny rumbaseret teknologi og sikre data om vores planet, som er afgørende for kampen mod klimaforandringer, og samtidig være med til at booste jobs, vækst og investeringer i blandt andet dansk robotteknologi.

Et centralt element i den opdaterede rumstrategi er fokusset på øget sikkerhed og beredskab, herunder blandt andet i Arktis, i forhold til øget anvendelse af rumbaseret infrastruktur.

Forsvarsminister Trine Bramsen:

- I takt med at rumteknologi får større betydning for vores hverdag og sikkerhed bliver vi mere sårbare over for angreb på teknologien. Hos modstandere af vores levevis er der både evne og vilje til at destabilisere vores samfund gennem angreb. Derfor er det afgørende, at vi kan imødegå potentielle trusler og sikre os mod angreb på eksempelvis satellitter. Med udviklingen af nye teknologier skal vi have blik for de mange trusler, der følger. 

Transportminister Benny Engelbrecht:

- Jeg hilser den nye og opdaterede strategi velkommen og glæder mig over, at rummet også kan bidrage til vores mål om at gøre transportområdet endnu grønnere og mere bæredygtigt. 

Satellitter er afgørende i kortlægning og overvågning af både udvikling i natur tilstande og i forhold til klimatilpasning. Derfor er klima, miljø, natur og biodiversitet et selvstændigt mål i regeringens udkast til rumstrategi. 

Miljøminister Lea Wermelin:

- Vi står i en krise for klimaet, miljøet og naturen. Den måde, vi lever på i dag, kan vores klode ikke holde til. Hvis vi skal vende den udvikling er mere og bedre viden afgørende, og satellitter og ny teknologi er en stor løftestang for både forskere, virksomheder og myndigheder. Samtidig kan satellitter og rumdata hjælpe os med at skabe en effektiv klimatilpasning, en bedre miljø- og naturovervågning og f.eks medvirke til at nedbringe luftforurening med intelligent trafikstyring. Rumteknologi kan alt i alt give et grønnere Danmark og en mere bæredygtig klode.

De opdaterede målsætninger

Regeringen har udarbejdet fem mål i rumstrategien.

Rumbaseret infrastruktur og data skal på baggrund af de den opdaterede rumstrategi bidrage:

  1. til mere og bedre viden om klima, miljø, natur og biodiversitet.
  2. til smartere og mere bæredygtige byer.
  3. til en bedre og mere effektiv offentlig forvaltning.
  4. med øget grøn værdiskabelse.
  5. og til øget og bedre sikkerhed og beredskab.

Målsætningerne bliver retningsgivende for myndighederne og deres samarbejde med sektorerne omkring anvendelse af rumbaseret infrastruktur og kan for eksempel udfoldes gennem tæt samarbejde med danske virksomheder og forskningsverdenen, så potentialet bliver udnyttet fuldt ud til gavn for Danmark og dansk eksport af grønne løsninger.

Det bliver Det Tværministerielle Rumudvalg, der vil følge op med handlingsplaner samt løbende evaluere indsatsområderne. 

Læs om Det Tværministerielle Rumudvalg

For yderligere oplysninger:

Pressesekretær, Nynne Jespersen Lee, tlf.: 7231 8107, e-mail: nljl@ufm.dk

Kontorchef, Peter Sloth tlf.: +45 7231 8290, e-mail: pesl@ufm.dk

Senest opdateret 04. juni 2021