Gå til indhold

Uddannelsesinstitutioner over hele landet melder sig klar til at etablere nye uddannelser

26. september 2021
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik kort før sommerferien en aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. 15. september var der deadline for første ansøgningsrunde. Uddannelsesinstitutionerne har allerede søgt om at oprette otte ud af de 21 videregående uddannelser.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juni en politisk aftale om at skabe flere og bedre uddannelsesmuligheder uden for de fire største byer. Som en del af aftalen besluttede aftalekredsen ekstraordinært at prioritere i alt 537 mio. kr. til etablering af 21 konkrete uddannelsesudbud på det videregående uddannelsesområde, som skal etableres i perioden 2021-2026, samt to kunstneriske uddannelser.

15. september var der deadline til den første ansøgningsrunde efter, at udflytningsaftalen blev indgået. Og der ligger nu allerede ansøgninger til otte ud af de 21 videregående uddannelser i aftalen, som tildeles etableringstilskud.

- De mange ansøgninger er en rigtig god nyhed, og jeg vil gerne rose uddannelsesinstitutionerne for at tage opgaven på sig og være med til at levere på de politiske ambitioner. Da vi forhandlede var meldingen, at der måske kunne ligge tre til fire ansøgninger her i efteråret. Nu sidder vi med otte. Det er meget positivt og et vigtigt skridt på vejen til at få en bedre uddannelsesbalance i Danmark. Det er til gavn både for de unge, der ønsker at uddanne sig uden for de største byer, og for lokalområderne, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Der er konkret søgt om oprettelse af følgende uddannelser fra aftalen:

  • Pædagog i Holbæk.
  • Lærer i Svendborg.
  • Jordemoder i Slagelse.
  • Radiograf i Næstved.
  • Jura i Esbjerg.
  • Skibsteknik og marin konstruktion i Frederikshavn.
  • Bioanalytiker i Hjørring.
  • Ergoterapeut i Haderslev (videreført fra forårets ansøgningsrunde).

Derudover er der ansøgt om et udbud af Datamatiker i Tønder. Denne uddannelse fremgår af aftalens bilag D ”Nye regionale udbud med potentiale”.

Faglig kvalitetssikring før endelig beslutning om oprettelse

For at sikre et solidt fagligt grundlag for de nye uddannelsesudbud skal ansøgningerne igennem såkaldt prækvalifikation hos ’Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser’ (RUVU). Her vurderes bl.a. arbejdsmarkedsefterspørgsel, herunder regionale behov, og konsekvenser for andre uddannelsesinstitutioner.

RUVU mødes medio oktober og behandler ansøgningerne. Herefter bliver vurderingerne forelagt uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, der træffer den endelige afgørelse.

- I forhandlingerne var alle partier optagede af, at der skulle være et godt fagligt grundlag for de nye udbud. Derfor skal alle udbud gennemgå den faglige vurdering, som normalt finder sted, og derfor er det stadig for tidligt at konkludere på hvilke udbud, der ender med at blive oprettet. Men med de vigtige økonomiske greb, vi har taget med aftalen, er det min forventning, at dette kun er første skridt. Vi vil se flere ansøgninger om nye uddannelser i hele Danmark i de kommende år, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Hvilke uddannelser, der bliver godkendt til oprettelse, forventes at kunne blive meldt ud primo november 2021.

  • Læs faktaark ’Grundlag og proces for oprettelsen af de nye uddannelsesudbud’ (pdf) [inaktivt link]

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

 

Handlinger tilknyttet webside