Gå til indhold

48.801 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2

15. marts 2022
48.801 har valgt at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, der havde ansøgningsfrist i dag kl. 12. Som forventet falder ansøgertallet efter to år med rekordmange ansøgere som følge af corona og nedlukninger.

Der er 48.801, der i år har valgt at søge ind på en videregående uddannelse på baggrund af andre kvalifikationer end deres karaktersnit alene.

I år er ansøgertallet dermed faldet som forventet til et lavere niveau sammenlignet med de senere år.

Sidste og forrige år slog ansøgertallet rekord med henholdsvis 60.178 og 57.432 ansøgere. Forklaringen var blandt andet, at coronapandemien med nedlukninger og restriktioner gjorde det vanskeligt eksempelvis at tage jobs eller tage på udlands- og højskoleophold. Nu er verden åben igen, og dansk økonomi er i vækst. Derfor er det også helt naturligt, at vi i en periode vil se, at færre søger en uddannelse via kvote 2.

Årets ansøgertal afspejler, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget i juni 2021 indgik en aftale om at reducere engelsksprogede videregående uddannelser for at reducere SU-udgifterne til vandrende arbejdstagere, der i ganske høj grad forlader Danmark igen efter endt uddannelse. Det er derfor i tråd med aftalens intentioner, at markant færre udenlandske studerende har søgt en uddannelse via kvote 2.

Optaget via kvote 2 havde ansøgningsfrist i dag 15. marts kl. 12.

Det samlede antal ansøgere til de videregående uddannelser bliver offentliggjort 5. juli 2022, hvor der er frist for at søge om optagelse via kvote 1, der alene baseres på karaktersnit.

Alle ansøgere i både kvote 1 og kvote 2 får svar på deres ansøgning 28. juli 2022.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen siger:

- De kommende studerende vil både blive dygtigere og via uddannelsen udvikle sig som mennesker. Og der er brug for dem både i private virksomheder og i offentlige funktioner. Så jeg er glad for hver og en, der har søgt ind på en uddannelse, og som ser kvote 2 som en mulighed for dem. Kvote 2-ordningen kan godt gøres endnu bedre, men også i år bliver den en vej for unge uddannelsessøgende, hvor man ikke kun vurderes på baggrund af sine karakterer.

- Med to rekordår i 2020 og 2021, hvor vi ekstraordinært oprettede flere uddannelsespladser, og i en tid med buldrende højkonjunktur, er det forventeligt, at vi ser en lavere søgning via kvote 2 i år. Der er bud efter folk på arbejdsmarkedet, man kan igen tage ud at rejse eller komme på den højskole, der bare ikke var den samme mulighed for i en tid med corona.

- Selv om lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelser er blandt de mest søgte uddannelser, er der et markant og bekymrende fald i dette års kvote 2-ansøgere inden for dem. Det er rigtig skidt, for vi har brug for mange dygtige, engagerede unge, der søger ind på de her meget betydningsfulde uddannelser. De fag, de uddanner til, er helt centrale for kvaliteten i hverdagens velfærd for børn, elever og patienter – og er ekstremt meningsfulde job. Uddannelsestiltag kan ikke alene løse opgaven med at tiltrække ansøgere til disse uddannelser, men det er blandt mine vigtigste prioriteter som minister at højne kvaliteten af dem. Først for står lærer- og pædagoguddannelserne, hvor der med evalueringer og anbefalinger er gode afsæt til at reformere og forbedre dem.*

Fakta:

  • Kvote 2-ansøgere vurderes på andet end karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse alene. Uddannelsesinstitutionerne tildeler pladserne efter konkret vurdering af ansøgeren og ud fra forskellige udvælgelseskriterier, der varierer fra uddannelse til uddannelse.
  • 29 procent af alle studerende på videregående uddannelser blev i 2021 optaget via kvote 2.
  • Sidste år blev 42 procent af pladserne udbudt i kvote 2.

Søgning til de videregående uddannelser i kvote 2 de seneste fem år:

2018: 54.451
2019: 53.403
2020: 57.432 (ekstraordinært højt bl.a. som følge af Covid-19)
2021: 60.718 (ekstraordinært højt bl.a. som følge af Covid-19)
2022: 48.801


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon på 7231 8181 eller til presse@ufm.dk

* Note: Citat tilføjet 16. marts 2022

Handlinger tilknyttet webside