Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2022 Dansk innovation skal være en del af løsningen på de globale udfordringer

Dansk innovation skal være en del af løsningen på de globale udfordringer

Industriens Fond, Innovation Centre Denmark, Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt de tre danske klyngeorganisationer CLEAN, Life Science og DigitalLead, starter et nyt samarbejde, der har fokus på små og mellemstore danske virksomheder.

04. april 2022

Dansk forskning og innovation skal oftere bringes i spil på den internationale scene. Når globale, samfundsmæssige udfordringer – som for eksempel sundhedskriser og den grønne omstilling – skal løses, skal det i højere grad være danske virksomheder, der leverer løsningen.

Med unikke løsninger inden for bæredygtighed, sundhed og digitalisering har danske virksomheder rig mulighed for at byde sig til, når globale udfordringer skal løses. De muligheder skal udnyttes meget mere. Derfor igangsættes SDG Landing Pad, der er det første offentligt-private samarbejde af sin slags.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen udtaler:

- Når vi skal løse nogle af de mest komplekse udfordringer, som ikke blot vi, men hele verden står over for, er forskning og innovation afgørende. Det er vi gode til fra dansk side, og samtidig har dansk erhvervsliv markante styrkepositioner inden for områder, der er helt centrale for at adressere FN’s verdensmål. Med SDG Landing Pad skal vi få endnu mere ud af vores internationale samarbejder og innovationsindsats til gavn for dansk økonomi, for dansk erhvervsliv og for de vigtige fremskridt for mennesker, klima og samfund, der ligger i FN’s Verdensmål.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

- Vi skal sikre innovation og internationale samarbejder for at understøtte udvikling af nye danske bæredygtige løsninger på verdens udfordringer og opdyrke nye danske styrkepositioner. Dermed kan vi præge en bæredygtig udvikling samtidig med, at vi baner vejen for dansk eksport og udenlandske investeringer. Som udenrigsminister arbejder jeg for, at vi spiller en global rolle, når det handler om bæredygtige løsninger, der sigter efter at realisere FN’s verdensmål. Med Innovation Centre Denmark har vi syv hot spots ude i verden, der gøder jorden for fremtidens danske løsninger.

Adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond udtaler:

- Verdensmålene er et eksportkatalog for danske virksomheder. Overalt i verden pejler myndigheder, erhvervsliv og borgere i stigende grad efter målene, og her skal dansk erhvervsliv oftere byde sig til med relevante produkter og løsninger. Og særligt når vi taler om danske styrkepositioner som digitalisering, sundhed og grønne løsninger. Med det nye initiativ sætter vi ekstra strøm til internationaliseringen af dansk erhvervsliv, så eksportpotentialet kan indfris.

Formålet med SDG Landing Pad er at ruste danske virksomheder til at imødekomme en global efterspørgsel, samt profilere dem og dansk innovation som løsningsleverandører inden for FN’s Verdensmål.

Gennem internationalt forsknings- og innovationssamarbejde med relevante partnere og videninstitutioner skal danske virksomheder blive endnu dygtigere til at udvikle løsninger til et konkret behov og møde en specifik efterspørgsel. Med et øget fokus på behovsafdækning er ambitionen, at flere danske virksomheder skal opnå mere succes på eksportmarkederne og at der åbnes op for helt nye markedsmuligheder.

Samarbejdet mellem de to ministerier, fonden og de tre klynger skal være med til at positionere Danmark som global markedsleder inden for innovation og bæredygtige løsninger.

I første omgang vil SDG Landing Pad køre som et pilot-program i begrænset skala. Men forventningen er, at programmet videreudvikles til senere at inkludere alle syv danske innovationscentre og alle 14 klynger.

Projektet og partnerkredsen:

Kontakt:

Projektleder Tine Risbæk Jensen, Innovation Centre Denmark, tirije@um.dk, tlf. 20 47 60 28

Formidlingschef Ole Østrup, Industriens Fond, oos@industriensfond.dk, tlf. 23 80 06 60

Senest opdateret 04. april 2022