Gå til indhold

Danmark opruster på kvanteområdet med en styrket talentindsats og nyt testcenter

28. september 2023
Regeringen har netop præsenteret del 2 af National Strategi for Kvanteteknologi. På uddannelses- og forskningsområdet er der udsigt til flere markante satsninger for at beholde Danmarks førerposition på området.

Konkurrencen er for alvor skærpet i det globale kapløb om at tilegne sig den nyeste viden og teknologi inden for kvanteområdet. Danmark er stadig med forrest i feltet, og for at bevare den position søsætter regeringen nu flere initiativer på uddannelses- og forskningsområdet som et led i del 2 af strategien for kvanteområdet.

Der skal blandt andet etableres en ny pulje, hvor uddannelsesinstitutionerne kan få tilskud til udvikling af nye uddannelsestilbud og -forløb og undervisningsmateriale inden for kvanteområdet. Der skal også oprettes en international sommerskole i Danmark, der skal styrke udveksling, udvikling og tiltrækning af kvantetalent.

Nyt testcenter og en milliard kroner til området

Et andet vigtigt initiativ er, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Novo Nordisk Fonden ønsker at etablere et nationalt testcenter for kvanteteknologi, som ikke alene tilgodeser forskning og innovation på de offentlige forskningsinstitutioner, men også tager hensyn til de behov som nystartede og mindre virksomheder har, herunder virksomheder som opstår fra universiteterne.

Testcenteret skal give adgang til avanceret udstyr, som kan bruges til at teste de mange projekter og ideer, der blandt andet udspringer af forskning og i erhvervslivet inden for kvanteområdet. Testcenteret etableres i tilknytning til indsatsen med etablering af Quantum House Denmark, der skal styrke forsknings- og innovationsmiljøet inden for anvendt kvanteteknologi.

Strategiens anden del kommer efter, at regeringen i foråret som led i strategiens første del offentliggjorde sin ambition om i årene 2023-2027 at investere en milliard kroner i forskning og innovation på kvanteområdet.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Kvanteteknologier rummer et enormt potentiale på for eksempel klima- og sundhedsområdet, men samtidig kan teknologien også udgøre en trussel mod sikker kommunikation og databeskyttelse. Derfor er det helt afgørende, at Danmark bevarer sin stærke position på området. Her spiller uddannelse og forskning en nøglerolle, og jeg er meget tilfreds med, at vi med initiativerne gør os attraktive over for internationalt talent på området, samtidig med at vi styrker vores egen fødekæde af kvanteforskere og udvider testfaciliteterne til udviklingen af kvanteteknologi.

Fakta

  • Der er med Finansloven for 2023 afsat 212 mio. kr. til forskning og innovation inden for kvanteområdet. Regeringens ambition er, at det høje niveau fastholdes de næste fire år.
  • Det vil i perioden 2023-2027 betyde en prioritering på mindst en milliard kroner.
  • Kvanteteknologier kan på længere sigt være med til at skabe nye landvindinger inden for f.eks. grøn omstilling, sundhed, fødevareproduktion og transport. Med en eksponentielt større regnekraft forventes kvantecomputere bl.a. at kunne tilvejebringe løsninger til udvikling af lægemidler og optimering af energiforbrug.
  • Samtidig er der tale om en teknologi, der forventes at udgøre en alvorlig trussel mod eksisterende krypteringsløsninger og dermed Danmarks cyber- og informationssikkerhed, fordi den fundamentalt vil ændre den måde, vi forstår og arbejder med databehandling, kryptering, computerkraft og kommunikation.

 

 


For yderligere oplysninger:


Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside