Gå til indhold

Erfaren forskningsleder skal stå i spidsen for den nye magtudredning

28. maj 2023
Professor i statskundskab Michael Bang Petersen bliver forskningsleder for den nye magtudredning. Samtlige partier i Folketinget blev sidste år enige om, at der skal laves en ny magtudredning. Forskningsprojektet skal bl.a. undersøge teknologiens og mediernes udvikling og betydning for folkestyret

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har udpeget Michael Bang Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, som forskningsleder for den nye magtudredning. Han har omfattende forskningserfaring fra bl.a. HOPE-projektet om danskernes adfærd under coronaepidemien, bred erfaring med forskningsledelse og en særlig evne til at formidle sin forskning til den bredere offentlighed.

Et enigt Folketing besluttede i 2022 at opdatere den magtudredning fra 2003. Den teknologiske udvikling har over de sidste 20 år ændret rammerne for demokratiet og den demokratiske samtale. Blandt andet er tempoet i medierne øget, sociale medier er kommet til, og fake news er blevet en del af vores hverdag.

Magtudredningen skal skabe forskningsbaseret viden om demokratiets tilstand og vilkår for de demokratiske processer. Projektet bliver nu sat i gang, og det forventes at være færdiggjort inden for fem år.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Der er sket meget med den demokratiske samtale siden de sociale mediers ankomst. De vestlige demokratiers styreform er under angreb af kræfter, der spreder propaganda og misinformation. De problemer gør det vigtigt, at vi tør se fordomsfrit på magten og demokratiets tilstand, så det danske demokrati også kan stå stærkt i fremtiden. Michael Bang Petersen er en stærk samfundsfaglig forsker og den rette til dette vigtige arbejde. Jeg glæder mig meget til at følge den samlede forskningsgruppes arbejde med projektet og ikke mindst til at se de resultater og konklusioner, som de kommer frem til.

Forskningsleder Michael Bang Petersen siger:

- Det er en stor opgave at lede den nye magtudredning. Der er få forskningsprojekter, som på samme måde kombinerer behovet for højtkvalificeret forskning og højtkvalificeret formidling. Men det er netop den kombination, som også gør magtudredningen så vigtig. At forstå den potentielle spænding mellem vores "slow-speed" demokratiske system og vores "high-speed" samfund bliver et centralt fokuspunkt i den nye magtudredning.

Fakta om magtudredningen

  • Der etableres en ekstern følgegruppe med deltagelse af repræsentanter fra Folketinget, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og øvrige relevante repræsentative organisationer samt personer med særlig indsigt på området.
  • Forskningsprojektet løber over cirka fem år.
  • Forskningsledelsen orienterer løbende følgegruppen om forskningsprojektets delleverancer og resultater og faciliterer løbende drøftelser med følgegruppen herom.
  • I aftalen om fordeling af forskningsreserven for 2023 blev der afsat 20,8 mio. kr. til opdatering af magtudredningen. Det fremgår af aftalen, at parterne noterer sig, at der ligeledes skal afsættes finansiering i 2024.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside