Gå til indhold

Fra dimission til job: Dimittender kommer hurtigere i arbejde

16. oktober 2023
Nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at dimittender fra de videregående uddannelser kommer hurtigere i arbejde end tidligere. I en tid, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft er højt på regeringens dagsorden, ser ministeren positivt på udviklingen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort nye tal for, hvor lang tid der går fra de studerende på de videregående uddannelser har fuldført deres uddannelse, til de lander deres første job. Tallene er baseret på studerende, der dimitterede fra en erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse i 2022.

De nye tal viser, at dimittender fra de videregående uddannelser hurtigere end tidligere veksler deres eksamensbevis til et fuldtidsjob. Ifølge tallene fik den halvdel af dimittender, der hurtigst kom i beskæftigelse, deres første fuldtidsarbejde inden for blot 2 måneder. Det er én måned tidligere end dimittenderne i 2012, hvor tallet lå på 3 måneder. Siden har tallene været støt faldende foreløbigt kulminerende med opgørelsen for 2022. De nye tal bekræfter altså en tendens til, at dimittender fra de videregående uddannelser kommer stadig hurtigere i job end tidligere.

For nyuddannede professionsbachelorer i 2022 gælder, at den halvdel af dimittenderne der hurtigst fik deres job, højest brugte 1,3 måneder fra endt uddannelse til første fuldtidsarbejde, mens det for dimittender fra erhvervsakademierne var 2 måneder. For kandidatuddannelserne ligger tallet på 2,4 måneder.

Udviklingen sker i en tid, hvor kvalificeret arbejdskraft, både i det offentlige og i det private, er højt på regeringens dagsorden.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- At få nok kvalificeret arbejdskraft er en af de største udfordringer, vi som samfund står overfor. Det gælder inden for en lang række brancher, og det gælder i mange dele af Danmark. Derfor er det virkelig glædeligt at se, at dimittenderne fra vores videregående uddannelser kommer hurtigere i arbejde end tidligere. Det fortæller mig, at de senere års reforminitiativer har virket, men også at første job nu landes så relativt hurtigt, at der næppe kan klemmes meget mere arbejdskraft ud her. Derfor kommer vi også til at brede fokus ud, når vi senere på året skal i gang med at se på de næste reformskridt på det videregående uddannelsesområde. Vi er nødt til at turde diskutere, hvordan vi får flere kompetencer i spil på det danske arbejdsmarked, og hvordan vores videregående uddannelsessystem kan bidrage til den opgave.

Fakta

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet opgør hvert år, hvor lang tid der går, fra de studerende på de videregående uddannelser fuldfører deres uddannelse, til de lander deres første job.
  • I undersøgelsen er fuldtid defineret som mindst 30 timer om ugen henover en måned.
  • Målingen anvender DREAM-data fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering og bygger på de månedlige oplysninger om arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst fra eIndkomstregisteret (dvs. lønnet arbejdstid).

For yderligere oplysninger:


Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside