Gå til indhold

Justeret udflytningsaftale giver friere rammer til placering af uddannelser

04. maj 2023
Et bredt politisk flertal har vedtaget en justering af aftalen om udflytning af uddannelser, der blandt andet giver professionshøjskolerne friere rammer til at placere uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver, hvor der er flest ansøgere.

Nu fjernes kravet om udflytning af 800 uddannelsespladser på de fire store professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet fra de fire største byer. Det har et bredt politisk flertal bestående af regeringen SF, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige netop vedtaget.

I stedet bliver det op til professionshøjskolerne selv at vurdere, hvor i deres dækningsområde uddannelsespladserne på de fire store professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet skal være. Justeringen bliver blandt andet gennemført i lyset af faldet i søgningen til uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver.

Faldet i søgningen skyldes nemlig ikke mangel på uddannelsespladser på tværs af landet, men et generelt fald i antallet af studerende, der søger mod de fire store professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet.

På baggrund af justeringen har aftalepartierne vurderet, at der er grundlag for at omprioritere en mindre del af pengene i aftalen.

Det betyder blandt andet, at der afsættes ekstraordinære tilskud til en læreruddannelse og campus i Svendborg, en ny læreruddannelse i Vallekilde og Danmarks første bandagistuddannelse i Horsens.

Samtidig er partierne enige om at afsætte 30 mio. kr. til at understøtte særlige rekrutteringsprojekter på alle landets professionshøjskoler såsom brobygningsforløb, deltidsforløb og kurser for ufaglærte.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Jeg synes, vi i fællesskab har lavet en rigtig god justering af aftalen. Det er fornuftigt at give friere rammer til at placere uddannelser til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver, hvor muligheden for flest ansøgere er størst. Samtidig omprioriterer vi nu penge til, at professionshøjskolerne i hele landet kan lave en række målrettede rekrutteringsindsatser, så vi kan få flere til at interessere sig for og søge mod de professionsrettede velfærdsfag.

Rasmus Stoklund, uddannelsesordfører, Socialdemokratiet siger:

Det er vigtigt med gode uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Derfor er jeg glad for, at vi med denne aftale understøtter nye læreruddannelser i Hillerød, Vallekilde og Svendborg. Samtidig styrker vi professionshøjskolernes rekruttering af studerende til uddannelser som sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver i hele landet.

Peter Juel-Jensen, uddannelsesordfører, Venstre siger:

- Der skal ikke herske tvivl om, at det er en vigtig prioritet for Venstre, at vi får skabt gode uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Derfor var vi med i aftalen om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder” i 2021, og har siden fulgt implementeringen tæt. Der er allerede kommet mange gode uddannelsestilbud ud af aftalen fra 2021, og med denne tillægsaftale sikrer vi grundlaget for, at de kommende uddannelsestilbud også vil have en høj kvalitet.

Sofie Lippert, uddannelsesordfører, Socialistisk Folkeparti siger:

- At vi sikrer gode muligheder for at læse pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver er altafgørende for velfærdssamfundet. Derfor er den her aftale god, fordi den tager fat om udfordringen med færre og færre ansøgere på professionshøjskolerne. For mig at se er det den vigtigste opgave på uddannelsesområdet at løse, at vi vender den kedelige udvikling. Derfor er det godt, at der nu kommer penge til rekrutteringsindsatser på professionshøjskolerne. Jeg håber så også, at vi kan kigge på at forbedre selve uddannelserne, eksempelvis pædagoguddannelsen, som også Reformkommissionen i går påpegede nødvendigheden af.

Lise Bertelsen, uddannelsesordfører, Det Konservative Folkeparti siger:

- Ingen er tjent med at oprette uddannelsespladser på steder, hvor der ikke er tilstrækkeligt med ansøgere. Vi vil i Det Konservative Folkeparti gerne være med til at omprioritere midler og bruge pengene klogere, så vi i stedet styrker rekrutteringen til vores velfærdsuddannelser, som i den grad mangler ansøgere.

Alex Ahrendtsen, uddannelsesordfører, Dansk Folkeparti siger:

- Dansk Folkeparti glæder sig over justeringerne, der er til gavn for Danmark uden for byerne. Som fynbo og valgt på Fyn hæfter jeg mig især ved, at aftalen sikrer oprettelsen af en læreruddannelse i Svendborg.

Fakta om justeringen af Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark

  • Kravet om udflytning af 800 uddannelsespladser på de fire store professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet fra de fire største byer fjernes.
  • Ambitionen om nye pladser uden for de største byer på de fire store professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet fastholdes – dog uden et måltal på 1.000 nye pladser.
  • Det Nationale Partnerskab for Professionsuddannelserne på Velfærdsområdet videreføres. Partnerskabet har til formål at styrke dialogen om uddannelsesdækningen på professionsbacheloruddannelserne på velfærdsområdet i hele landet, herunder med særligt fokus på at etablere flere praktikpladser.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside