Gå til indhold

Kvote 2-søgningen stiger: Tallene tyder på gradvis normalisering efter Covid-19

23. marts 2023
51.944 har valgt at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, inden ansøgnings-fristen udløb i dag. Det er en lille stigning i forhold til sidste år og gradvis tilbagevenden til niveauet før Covid-19. Flere uddannelser på velfærdsområdet er fortsat udfordret.

Der er 51.944, der i år har valgt at søge ind på en videregående uddannelse på baggrund af andre kvalifikationer end deres karaktergennemsnit alene. Det står klart efter fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2 udløb i dag klokken 12.00.

I år er antallet af ansøgere steget med 6 pct. forhold til kvote 2-søgningen i 2022. Søgningen nærmer sig dermed niveauet før Covid-19 ramte i 2019. Udviklingen skal ses i lyset af, at søgningen i særligt 2022 tog et dyk efter årene med Covid-19 i 2020 og 2021, hvor ekstraordinært mange søgte ind og blev optaget på de videregående uddannelser, mens samfundet og landets grænser i stort omfang var lukket ned.

Stigningen i antallet af ansøgere er især drevet af flere ansøgere til universitetsuddannelserne og til dels også erhvervsakademierne. Derudover har især flere udlændinge igen søgt mod en videregående uddannelse i Danmark, hvilket muligvis også kan henføres til, at verden igen er åben.

Mens det generelle ansøgertal er steget, er kvote 2-søgningen til især pædagog- og socialrådgiveruddannelsen gået tilbage, mens søgningen til læreruddannelsen er steget en smule. I forhold til 2022 er ansøgertallet til pædagoguddannelsen faldet med 10 pct. og 16 pct. til socialrådgiveruddannelsen. Tilsvarende er søgningen til sygeplejerskeuddannelsen fortsat lav sammenlignet med tidligere.

Det samlede antal ansøgere til de videregående uddannelser bliver offentliggjort 5. juli 2023, hvor der er frist for at søge om optagelse via kvote 1, der alene er baseret på karaktergennemsnit.

Alle ansøgere i både kvote 1 og kvote 2 får svar på deres ansøgning den 28. juli.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Først og fremmest glæder jeg mig over, at så mange unge griber muligheden for at søge ind på en videregående uddannelse, og at vi skridt for skridt bevæger os væk fra den coronatid, som også påvirkede de unges uddannelseslyst. Den manglende søgning til eksempelvis pædagog- og socialrådgiveruddannelsen bekymrer mig omvendt. Det fortæller mig, at vi virkelig har brug for at gøre noget for, at flere får mod på at gå den vej. Og det bekræfter mig i, at vi har set rigtigt, når vi i vores reformprogram på uddannelsesområdet har gjort de professionsrettede velfærdsfag til et selvstændigt og vigtigt spor. Der er en opgave her, som vi i fællesskab simpelthen skal lykkes bedre med.

Direktør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Mikkel Leihardt siger: 

- Vi ser en lille stigning i kvote 2-ansøgningen. Det tyder på en normalisering efter et par år, hvor søgningen har været tydeligt påvirket af COVID-19. Nedlukningen af samfundet og de begrænsede muligheder for eksempelvis udlandsrejser og beskæftigelse gav rekordoptag i 2020 og 2021 - og derefter et fald i 2022. Kvote 2-søgningen giver en god pejling for søgningen generelt, men vi skal stadig have søgningen i kvote 1 med senere på året, for at få det fulde billede af, hvordan søgningen bliver i år.

Fakta

Kvote 2-ansøgere vurderes på andet end karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse alene. Uddannelsesinstitutionerne tildeler pladserne efter konkret vurdering af ansøgeren og ud fra forskellige udvælgelseskriterier, der varierer fra uddannelse til uddannelse.

Ansøgere uden et dansk gymnasialt karaktergennemsnit kan kun søge optagelse i kvote 2.


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside